Collectief – TVT Ingrepen

Dit artikel gaat over het collectief nul stellen van TVT uren. Met de term collectief wordt bedoeld dat je vanuit de organisatie-context voor meer medewerkers tegelijk de handeling uitvoert. 

Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Collectief → TVT Ingrepen

Collectieve TVT ingrepen

Deze pagina is er voor bedoeld om per periode collectief positieve TVT saldi op nul te stellen. Met één klik kunnen voor geselecteerde medewerkers positieve tijd-voor-tijd saldi nulgesteld worden. TVT is het verschil tussen het aantal uren dat een medewerker op basis van contract zou moeten werken en de uren vastgelegd in de urenregistratie. Het aantal uren dat de medewerker in de opgevraagde periode moet werken zie je in de kolom Roosternorm en het aantal geregistreerde uren staat in kolom Uren. Een positief verschil tussen deze twee staat voor meeruren; een negatief verschil betekent dat de medewerker minuren opbouwt.

Wil je handmatig een ingreep uitvoeren bij één specifieke medewerker en/of wil je de volledige opbouw van de ingrepen zien? Klik dan op de knop voor de naam van de medewerker, deze zal je direct naar de pagina Uren > Registratie > Ingrepen navigeren van de desbetreffende medewerker.

Alleen bij positief saldo kunnen ingrepen uitgevoerd worden aangezien er vanuit gegaan wordt dat de overuren uitbetaald worden.

 1. Kies de Periode of selecteer een start- en einddatum uit de kalender. Gebruikelijk is dat je de periode selecteert die gelijk is aan je verloningsperiode.
 2. Het vinkje “Toon alleen medewerkers met min-max uren” zorgt er voor dat het overzicht alleen medewerkers toont die een min-max contractinstelling hebben.
 3. Klik op de knop “Genereer het rapport”.
  ! Let op, het inladen kan even duren als er veel medewerkers in de lijst staan.
 4. Vink de medewerkers aan/uit. Alleen medewerkers met een positief saldo in de opgevraagde periode komen in aanmerking voor de collectieve afboeking.
 5. Klik op de knop “Collectief TVT ingreep uitvoeren

Legenda

 • Roosternorm
  De norm (het aantal te werken uren) op basis van de contractverplichting van de medewerker in de geselecteerde periode.
 • Uren
  Het aantal geregistreerde uren in de geselecteerde periode.
 • Verschil
  Het verschil tussen de norm en geregistreerde uren (TVT).
 • Vorig saldo
  Het eindsaldo van de vorige periode.
 • Bestaand
  Reeds bestaande tijdregistratie ingrepen op het TVT saldo in de geselecteerde periode.
 • Nieuw
  De te maken tegenboeking om het TVT saldo in deze periode op nul te krijgen.

Was dit artikel nuttig?