Provisiemodule

In dit artikel zal de werking van de provisiemodule ook wel bekend als de bonusmodule worden behandeld.

Algemene informatie

De bonusfunctionaliteit is op drie plaatsen in het systeem aanwezig:

 • Invoer
  Bij het invoeren van de omzet op de pagina Omzet/Registratie/Invoeren wordt aangegeven welke medewerkers bonusgerechtigd zijn. Om dit te zien en in te kunnen voeren is de rol ‘BONUS1: Bonus Invoerder’ nodig.
 • Instellingen
  Onder de context administratie wordt op de pagina Omzet/Instellingen/Bonus het bonussysteem ingericht.
 • Rapportage
  Bij (Administratie)/Omzet/Registratie/Rapporten/Bonus NWC wordt een rapport weergegeven
  met de uit te keren bonus. Hierbij wordt per dag berekend wat de bonus bedraagt en over wie
  het verdeeld moet worden. (zie ‘Berekening bonus’).

Bonussysteem

Het bonussysteem is gebaseerd op de omzet, kasverschil en voorraadverschil. De mate waarin kasen voorraadverschil is toegestaan is instelbaar.
Zie hiervoor “Instellingen”.
Kas- en voorraadverschil, groter dan de grens zoals ingesteld, wordt afgetrokken van de omzetbonus.
Hierbij geldt dat de bonus nooit negatief kan zijn.
De bonus is instelbaar als vast bedrag en als percentage en werkt met treden. Het is instelbaar of de
bonus per trede of over het totaal moet worden berekend.

Instellingen

 • Kassaverschilgrens
  Het bedrag of percentage (aangevinkt ‘Is percentage’) dat is toegestaan als kasverschil voordat het totale kasverschil afgetrokken wordt van de eventuele bonus.
 • Voorraadgrensverschil
  Het bedrag of percentage (aangevinkt ‘Is percentage’) dat is toegestaan als voorraadverschil voordat het totale voorraadverschil afgetrokken wordt van de eventuele bonus.
 • Bonus over totaal
  Wanneer aangevinkt wordt de bonustrede gezocht welke bij de totale omzet past en wordt de rekenregel die aan deze trede is verbonden toegepast op het hele omzetbedrag. Wanneer niet aangevinkt wordt per trede berekend hoeveel bonus er van toepassing is binnen die specifieke trede. (Zie voorbeeld)
 • Bonustreden
  Met deze treden kunnen er afwijkende berekeningen worden ingesteld voor bepaalde omzetranges. Zo kan er voor de omzet tot 500 euro een andere berekening worden toegepast dan voor de omzet van 500 tot 2500 euro (zie voorbeeld). Een trede kent alleen een startbedrag en geldt dan tot het eerstvolgende grotere startbedrag (of oneindig indien er geen eerstvolgende groter startbedrag is). Per trede wordt de bonus ingesteld in euro’s of als percentage.
  Bij procentuele berekening wordt de bonus over de honderdtallen van de omzet berekend.

Rapportage

Er wordt gerapporteerd per datum, per kassa. Hierin worden de volgende kolommen weergegeven:

 • Omzet
  De totaal geregistreerde omzet voor deze kassa op deze dag
 • Kassaverschil
  Het geregistreerde kassaverschil
 • Kassaverschil %
  Het percentage van het geregistreerde kassaverschil ten opzichte van de geregistreerde omzet
 • Voorraadverschil
  Het geregistreerde voorraadverschil
 • Voorraadverschil %
  Het percentage van het geregistreerde voorraadverschil ten opzichte van de geregistreerde omzet
 • Max bonus
  De maximale bonus op basis van de inrichting van de bonustreden
 • Kassaverschil aftrek
  Het bedrag aan kasverschil dat afgetrokken wordt van de omzet (rekening houdende met de ingestelde kassaverschilgrens)
 • Voorraadverschil aftrek
  Het bedrag aan voorraadverschil dat afgetrokken wordt van de omzet (rekening houdende met de ingestelde voorraadverschilgrens)
 • Bonus na aftrek
  Maximale bonus minus de kassaverschil aftrek minus de voorraadverschil aftrek
 • Bonusgerechtigde medewerkers
  De personen die op deze kassa op deze dag ingevoerd zijn als bonusgerechtigd
 • Bonus per medewerker
  De bonus na aftrek gedeeld door de bonusgerechtigde medewerkers

Voorbeeld

Instellingen

 

Op 10 februari wordt er €1284,20 omgezet en is er een kasverschil van €-13,60.

Er staat ingesteld dat er bonus wordt uitgekeerd over het totaal en dat de kassaverschilgrens -5 euro is. Omdat de bonus over het totaal wordt uitgekeerd zoeken we de trede waarbinnen de omzet valt, in dit geval dus de trede met omzet vanaf 1000,00 tot 1500,00. Hier hoort een bonus van €25,00 bij. Het kassaverschil overschrijdt de grens dus wordt afgetrokken van de bonus. Die wordt daarmee €11,40. Er zijn twee personen bonusgerechtigd voor deze dag, de bonus zal dus €5,70 per persoon bedragen. Dit wordt in het rapport bevestigd:

Stel dat bij de instellingen ‘Bonus over totaal’ níet aangevinkt is dan wordt er over de eerste 500,00 euro geen bonus uitgekeerd, over 500,00 tot 1000,00 een bonus uitgekeerd van 12,50 en over 1000,00 tot 1500,00 25,00. Bij elkaar 37,50. Hier gaat het kassaverschil van af dus de totale bonus wordt 23,90. Verdeeld over twee personen is dit 11,95 per persoon.

Stel dat de bonus wél over het totaal wordt uitgekeerd en een percentage is. In dat geval zou de bonustrede van 1000,00 tot 1500,00 gelden. Stel dat daar de bonus op 3% staat. Omdat het een procentuele bonus betreft wordt met de naar beneden afgeronde omzet op hondertallen gerekend. In dat geval is de berekende bonus 3% van 1200,00 = 36,00. Hier gaat het kassaverschil van af dus de uitgekeerde bonus wordt 22,40, per persoon 11,20.

Was dit artikel nuttig?