Uren registreren voor jongeren onder de 16

In dit artikel lichten we kort toe waar en waarom je meldingen in de urenregistratie te zien krijgt bij het registreren van uren op een medewerker met een leeftijd jonger als 16 jaar. Pagina:  Aan-Afwezigheid → Uren → Registratie → Per dag / Per afdeling Melding type 1 “Jongeren jonger dan 16 […]

Taken Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in […]

Omzetregistratie import logs verwijderen

In het geval van mutatie of correcties aan de inrichting van de ORS met gekoppelde kassa’s is het wenselijk om vanaf een bepaald moment alles opnieuw te kunnen importeren. Hiervoor dient de tabel of er een import met koppeling heeft plaats gevonden , geleegd te worden. Daarna gaat de koppeling […]

De Aanwezigheid-Module i.c.m. Datafox

In dit artikel zullen we de mogelijkheid toelichten om te werken met een ‘aanwezigheidsregistratie’ tool t.b.v. het bijhouden van wie er op een elk gegeven moment in het pand aanwezig is. Pagina:  Aan-Afwezigheid / Algemeen → Pagina → Pagina Algemene toelichting Deze Module is bedoeld om in beeld te krijgen […]

Gebruiker Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in […]

Welkomstmail opnieuw versturen

In dit artikel lichten we toe hoe je de welkomstmail opnieuw kan versturen naar een gebruiker binnen Staff. Pagina:  Persoonlijk → Werkgever loket → Welkomstmail Toelichting Wat belangrijk is om te weten is dat je een welkomstmail alleen opnieuw kan versturen als er voor de desbetreffende medewerker al een gebruikersaccount […]

Connexie medewerker vroegtijdig zichtbaar maken in Staff

In dit artikel gaan we in op het vroegtijdig zichtbaar maken van een Connexie medewerker in Staff.  Pagina:  N.v.t. Toelichting Indien je gebruik maakt van de Connexie koppeling zullen medewerkers die je invoert automatisch in Staff worden geïmporteerd met alle daar ingevoerde gegevens. Hier bij is één belangrijk punt op […]

Medewerker met een 2e dienstverband / contract invoeren

In dit artikel lichten we toe hoe je om kan gaan met een 2e dienstverband / contract voor een medewerker in Staff. Dit is het vaakst van toepassing op medewerkers die intern ook stage gaan lopen of stagiairs die naast hun stage een vaste aanstelling krijgen. Pagina:  Algemeen → Personalia […]

Facturatie Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in […]

Locatie-kopieermachine

In dit artikel zullen we in gaan op de mogelijkheid om (catering)locaties vrijwel volledig te kopiëren. We refereren hier naar ‘catering’ omdat het kopiëren alleen werkt voor locaties die bestaan uit een administratie gekoppeld aan 1 afdeling. Pagina: Inrichting → Diversen → Inrichting kopiëren Video ondersteuning  Wat wordt er […]