Dienstverbanden en contracten toevoegen / aanpassen / verwijderen

In dit artikel gaan we in op het toevoegen aanpassen en verwijderen van dienstverbanden en contracten.   Dienstverband toevoegen Andere organisatie Wanneer een medewerker binnen de contractant wisselt van organisatie binnen het bedrijf hoef je de medewerker niet opnieuw in te voeren. Loop de volgende stappen door om dit bij […]

Mijn Rapporten (abonneren op raadplegen rapportages)

Dit artikel gaat over de mogelijkheid binnen Staff om rapportages met standaard parameters op te slaan en je eventueel zelfs te abonneren op deze rapportages. Deze kan je in dat geval  automatisch uit laten draaien, op laten slaan onder jouw account en indien gewenst zelfs laten mailen! Zo kan je […]

Medewerker toevoegen / aanpassen / verwijderen

In dit artikel gaan we in op het toevoegen van een nieuwe medewerker, het aanpassen van de stamgegevens en het verwijderen van een medewerker. Pagina:  Zie artikel, paginaroute wijkt af van het menu. Video ondersteuning Omdat dit een wizard betreft is hier geen losse video-ondersteuning voor opgesteld. De meerwaarde van […]

Correspondentie (Mergen)

In dit artikel zullen we toelichten hoe je een document op kan stellen op basis van de invoer in het systeem. Een belangrijke voorwaarde om te vermelden is dat dit alleen werkt wanneer er een sjabloon is ingericht om een document mee op te stellen. Er zijn hiervoor geen standaard […]

Verjaringsoverzicht

Dit artikel gaat over het verjaringsoverzicht in relatie met opgebouwde vakantie uren van een werknemer. Op de pagina verjaringsoverzicht wordt getoond wat er nog over is van de wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren na het verstrijken van de gekozen peildatum. Dit betekent dat men inzicht krijgt in het maximaal aantal verjaarbare uren op […]

Loketten, loketsjablonen en batchbewerking.

Dit artikel gaat over het opstellen en beheren van loketsjablonen en het toekennen van deze sjablonen d.m.v. batchbewerking. Het opstellen van een loketsjabloon met favorieten In de volgende stappen zal kort worden toegelicht hoe je een loketsjabloon op kan stellen met favorieten. Pagina: Inrichting → Gebruikers → Beheer. Zoek de […]

Verlofmanager toevoegen

In dit korte artikel kan je terugvinden hoe je voor een afdeling een verlofmanager in kan stellen. Pagina: (Afdeling) Algemeen → Stam  Video ondersteuning  Een verlofmanager instellen Hier staat een korte toelichting over de uit te voeren handelingen. Hier staat een korte toelichting over de uit te voeren handelingen. […]

Mijn uren

In dit artikel zal worden uitgelegd hoe medewerkers hun eigen uren kunnen raadplegen voor zover deze toegang is verleend door de werkgever. Voor medewerkers zijn standaard vier rapporten beschikbaar welke inzicht geven in hun eigen uren, overuren en vakantie-uren. De vier urenrapporten op medewerker niveau zijn: Details per dag Het […]

Exporteren uren naar Connexie

Dit artikel gaat over vaak gestelde vragen m.b.t. het exporteren van uren naar Connexie. Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Exports → Connexie → Export=>Connexie   Fout bij verwerken Tijdens het exporteren krijg ik de melding “Fout bij verwerken response webservice. Status aanleveren onbekend!“, wat kan ik hier aan doen? Wanneer […]