Ik wil beginnen met klokken

Dit artikel gaat over wat klokken is in het systeem, welke opties er zijn en hoe jouw bedrijf kan beginnen met klokken. Hiernaast komt aan bod welke gegevens je aan moet leveren en aan wie. Wat is de basis van klokken in Staff? Klokken in Staff betreft de mogelijkheid om […]

Intakeformulier nieuwe medewerker

Deze functionaliteit is er voor bedoeld om de intake van een nieuwe medewerker en het invoeren van medewerker stamgegevens makkelijker en minder foutgevoelig te maken. Doordat de kandidaat / medewerker zijn eigen gegevens invult, hoeft de werkgever deze niet meer over te typen. De door de medewerker aangeleverde gegeven kunnen […]

Resultaat

De Resultaat cockpit is gemaakt om in één oogopslag een projectie te maken van het verwachtte resultaat binnen de opgevraagde periode. Het op deze pagina weergegeven rapport toont per prestatiegroep de verlies- en winst extrapolatie gebaseerd op het verschil tussen gerealiseerde omzetten en het ingestelde Budget voor omzet, inkopen, personeelskosten […]

Staff Medewerker App

Dit artikel zal in gaan op het downloaden, instellen en gebruiken van de Staff Medewerker App. Video ondersteuning Let op! In de video refereren we naar de Staff versie van de app, kijk verder in het artikel voor linkjes naar de apps of zoek in de App / Playstore naar […]

Verlofuren opnieuw verstrekken

Dit artikel gaat over het opnieuw verstrekken van verlof. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een medewerker zijn/haar contracturen wijzigen. Het collectief verstrekte verlof zal in dat geval opnieuw naar rato moeten worden toegekend. Hier gaan we in dit artikel verder op in. Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Registratie → Ingrepen Video […]

Artikelen beheren

Dit artikel gaat over het beheren van artikelen zoals telefoons, laptops, kleding en zelfs auto’s binnen de software. D.m.v. het beheren van deze artikelen kan worden bijgehouden welke artikelen een medewerker in zijn bezit heeft en of hij of zij deze al heeft ingeleverd. Pagina: Algemeen → Artikelen → Artikelen / Inleveren […]

Gebruikers aanmaken

Dit artikel gaat over het aanmaken van gebruikers in Staff. In dit artikel zal zowel het aanmaken in het initiële proces (het aanmelden van een nieuwe medewerker) worden omschreven, evenals het achteraf aanmaken van een gebruiker voor een al ingevoerde medewerker.  Pagina: Inrichting → Gebruikers → Batch gebruikers  Video ondersteuning  […]

Feestdagen registreren

Dit artikel gaat over het registreren van uren op feestdagen.  Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Registratie → Per dag Uren registreren op feestdagen Bij het registreren van uren op feestdagen dien je met meerdere dingen rekening te houden. We hebben deze punten uitgeschreven zodat je makkelijk via deze stappen kan leren […]

Collectief – TVT Ingrepen

Dit artikel gaat over het collectief nul stellen van TVT uren. Met de term collectief wordt bedoeld dat je vanuit de organisatie-context voor meer medewerkers tegelijk de handeling uitvoert.  Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Collectief → TVT Ingrepen Collectieve TVT ingrepen Deze pagina is er voor bedoeld om per periode collectief […]

Collectief – Toekennen VAK en ATV aan oproepkrachten

Dit artikel gaat over het collectief toekennen van verlofuren aan oproepkrachten op basis van gewerkte uren. Met de term collectief wordt bedoeld dat je vanuit de organisatie-context voor meer medewerkers tegelijk de handeling uitvoert. De uitleg in dit artikel is identiek voor zowel het toekennen van VAK als ATV. Pagina: Aan-Afwezigheid […]