Gebruikersbeheer

Dit artikel zal toelichten hoe het gebruikersbeheer in Staff werkt, waaronder het toekennen van rechten, het aanpassen van wachtwoorden en het instellen van additionele beveiligingsmaatregelen (2-staps authenticatie). Pagina:  Inrichting → Gebruikers → Beheer Aanpassen gebruikersinstellingen Gebruikers raadplegen Zoek hier op de naam van de medewerker of het mailadres van de […]

2-stap authenticatie methode

Dit artikel gaat over de diverse 2-stap authenticatiemethodes die gebruikt kunnen worden bij het inloggen. Het is in de software mogelijk om tijdens het inloggen een zogenaamde 2-staps verificatie toe te passen. Per gebruikersaccount kun je instellen er bij de gebruiker wel of geen 2-staps authenticatie van toepassing is en […]

Voorbeeldberekening verloftoekenning (in een gebroken maand)

In dit artikel zal de berekening op basis waarvan onze verloftoekenning werkt nader worden toegelicht. Tevens is er een zelf in te vullen voorbeeld Excel beschikbaar waarin we zowel een standaard contractverloop benaderen als een verloop waarin iemand midden in de maand van contract wisselt. Pagina:  Aan-Afwezigheid → Uren → […]

Urenregistratie per locatie met facturatie targets

Dit artikel gaat over de mogelijkheid om klanten (indien ingericht als afdelingen) de gemaakte uren door te belasten inclusief de mogelijkheid om target-gestuurd te werk te gaan in de urenregistratie. Het verwerken van opslagen indien meer tijd nodig is dan afgesproken is hier in bijvoorbeeld ook een mogelijkheid. Pagina:  (Afdeling) […]

Medewerker uurkosten (kostprijs)

Dit artikel gaat over de uurkostprijsberekening waarvan de instellingen aan een organisatie kunnen worden gekoppeld en/of aan een CAO. Pagina: Inrichting → Tabellen → Kostentabel Introductie Op deze pagina voeren we de gegevens in welke de basis vormen van de integrale uurkostenberekening. Onder deze instellingen vallen onder andere werkgeverslasten, vakantiedagen, vakantiegeld en ook […]

Functies beheren

Dit artikel zal toelichten hoe je functies kan beheren binnen de software. Pagina:  Inrichting → Tabellen → Functies Functie toevoegen Om een nieuwe functie toe te voegen klik je op het gele plusje om het invoerscherm te openen. Geef vervolgens de gewenste functienaam op. Mag deze functie alleen geselecteerd worden […]

De verlofmodule inrichten

Dit artikel gaat over het in gebruik nemen van de verlof module. Deze handleiding is bedoeld voor klanten welke de verlofmodule in gebruik willen nemen en de bijbehorende initiële acties zelf uit willen voeren zonder deze uit te besteden. In dit artikel worden alle uit te voeren stappen toegelicht. Startsaldo […]

Klokken voor medewerkers

In dit artikel doorlopen we het basis klokproces voor een medewerker.  Wat heb je nodig? Om te kunnen klokken in Staff heb je een aantal zaken nodig: Je personeelsnummer: deze kan je in Staff terug vinden. Het klokapparaat op locatie met een knop naar Staff. Inklokken Klik op de link […]

Evalueren en goedkeuren van kloktijden

Dit artikel gaat over het evalueren en goedkeuren van kloktijden binnen Staff.  Wat moet je doen? Als alle medewerkers geklokt hebben in Staff, dien jij die tijden te beoordelen en goed te keuren. Dit moet je dagelijks doen, omdat je dan nog precies weet wat er is gebeurd en je […]