Uren Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in […]

AFAS Voorbeeld medewerkers

Dit artikel faciliteert een set voorbeeldmedewerkers welke in AFAS kunnen worden ingevoerd om te controleren of alle data in het systeem binnen komt zoals door de klant verwacht. AFAS Voorbeeld medewerkers Download het volgende bestand om de voorbeeld medewerkers in te zien. In dit bestand zal je alle velden zien […]

Gebruikersbeheer

Dit artikel zal toelichten hoe het gebruikersbeheer in Staff werkt, waaronder het toekennen van rechten, het aanpassen van wachtwoorden en het instellen van additionele beveiligingsmaatregelen (2-staps authenticatie). Pagina:  Inrichting → Gebruikers → Beheer Aanpassen gebruikersinstellingen Gebruikers raadplegen Zoek hier op de naam van de medewerker of het mailadres van de […]

2-stap authenticatie methode

Dit artikel gaat over de diverse 2-stap authenticatiemethodes die gebruikt kunnen worden bij het inloggen. Het is in de software mogelijk om tijdens het inloggen een zogenaamde 2-staps verificatie toe te passen. Per gebruikersaccount kun je instellen er bij de gebruiker wel of geen 2-staps authenticatie van toepassing is en […]

Voorbeeldberekening verloftoekenning (in een gebroken maand)

In dit artikel zal de berekening op basis waarvan onze verloftoekenning werkt nader worden toegelicht. Tevens is er een zelf in te vullen voorbeeld Excel beschikbaar waarin we zowel een standaard contractverloop benaderen als een verloop waarin iemand midden in de maand van contract wisselt. Pagina:  Aan-Afwezigheid → Uren → […]

Urenregistratie per locatie met facturatie targets

Dit artikel gaat over de mogelijkheid om klanten (indien ingericht als afdelingen) de gemaakte uren door te belasten inclusief de mogelijkheid om target-gestuurd te werk te gaan in de urenregistratie. Het verwerken van opslagen indien meer tijd nodig is dan afgesproken is hier in bijvoorbeeld ook een mogelijkheid. Pagina:  (Afdeling) […]

Medewerker uurkosten (kostprijs)

Dit artikel gaat over de uurkostprijsberekening waarvan de instellingen aan een organisatie kunnen worden gekoppeld en/of aan een CAO. Pagina: Inrichting → Tabellen → Kostentabel Introductie Op deze pagina voeren we de gegevens in welke de basis vormen van de integrale uurkostenberekening. Onder deze instellingen vallen onder andere werkgeverslasten, vakantiedagen, vakantiegeld en ook […]

Functies beheren

Dit artikel zal toelichten hoe je functies kan beheren binnen de software. Pagina:  Inrichting → Tabellen → Functies Functie toevoegen Om een nieuwe functie toe te voegen klik je op het gele plusje om het invoerscherm te openen. Geef vervolgens de gewenste functienaam op. Mag deze functie alleen geselecteerd worden […]

De verlofmodule inrichten

Dit artikel gaat over het in gebruik nemen van de verlof module. Deze handleiding is bedoeld voor klanten welke de verlofmodule in gebruik willen nemen en de bijbehorende initiële acties zelf uit willen voeren zonder deze uit te besteden. In dit artikel worden alle uit te voeren stappen toegelicht. Startsaldo […]