Vakkrachten

In dit artikel gaan we in op wat een vakkracht is en hoe je deze in de software bij kan houden / vast kan stellen.

Pagina:  Algemeen → Dienstverband → Stam

Wat is een vakkracht? #

Zoals omschreven door het KHN;
Een werknemer is vakkracht en daarmee vakbekwaam als hij aantoonbaar over voldoende ervaringsuren in de desbetreffende functie beschikt. Dit is in ieder geval zo als hij in de functie feitelijk, ongeacht vol- of deeltijd, 1.976 ervaringsuren bij zijn eigen werkgever heeft opgebouwd. Indien de werknemer bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst nog niet vakbekwaam is, wordt in de arbeidsovereenkomst opgenomen hoeveel ervaringsuren hij nog moet verwerven. De ervaringsuren zijn de uren vanaf het 18e jaar.

Let op: De niet-vakkracht heeft geen recht op een loon op basis van de functieschaal, maar op minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon. Ook heeft deze medewerker geen recht op de feestdagentoeslag.

 

Hoe werkt het? #

De werking van deze functionaliteit is erg simpel. Het enige vereiste is dat je bij de gewenste medewerkers aangeeft met hoeveel uren zij beginnen met tellen van de ervaringsuren. Dit doe je op de pagina:  Algemeen → Dienstverband → Stam in het veld Ervaringsuren. Dit aantal uren mag uiteraard ook 0 zijn indien er nog geen ervaringsuren zijn. Het gaat er om dat dit veld invoer bevat. Vanaf het moment dat dit veld is ingevoerd zal het systeem beginnen met het tellen van de gewerkte uren, deze optellen bij het beginsaldo en zo toewerken naar het aantal benodigde uren om vakkracht te worden.

Wanneer het benodigde aantal uren is behaald zal het systeem die avond tijdens een automatische nachtelijke handeling het veld “Vakkracht vanaf:” vullen, deze is te zien boven het veld “Ervaringsuren”. Indien gewenst is het mogelijk een notificatie in te laten stellen wanneer iemand vakkracht is geworden. Neem voor meer informatie hierover contact op met support@staff.nl.

Rapportage #

Pagina:  (Afdeling/Regio/Organisatie) Aan-Afwezigheid → Uren → Rapporten → Vakkracht

In deze rapportage kan je een peildatum opgeven om per deze datum de status van opgebouwde ervaringsuren te kunnen zien van alle medewerkers onder de gekozen context (afdeling, regio of organisatie).
Let op! Medewerkers worden alleen in deze lijst getoond wanneer een aantal is ingevoerd bij “Start Ervaringsuren”.

De berekening voor het kwalificeren als vakkracht is simpel; 1976 uur – Start Ervaringsuren – Gewerkte uren.
Wanneer 0 is bereikt zal de medewerker automatisch als vakkracht worden verwerkt in de nachtrun, dit zal de volgende dag dus ook in het overzicht zichtbaar zijn.

  • Start Ervaringsuren betreft het opgegeven aantal uren waar de medewerker mee begon, zoals ingevoerd op het dienstverband.
  • In de kolom Gewerkt zie je het aantal geregistreerde uren vanaf begin dienstverband tot peildatum
  • De kolom Totaal is de som van gewerkte uren plus een eventueel startsaldo ervaringsuren
  • Uren te gaan is het aantal resterende uren dat nog gewerkt moet worden totdat de medewerker de kwalificatie vakkracht krijgt