Aan contractant gekoppelde relatie wijzigen

In dit artikel lichten we toe welke handelingen je uit dient te voeren indien je een nieuwe relatie wilt koppelen aan een contractant t.b.v. de abonnementsfacturatie en inzage in de supporttaken.

Pagina:  (Relatie) Algemeen → Abonnementen

Technische inrichting ontkoppelen #

De technische inrichting maakt de koppeling tussen de relatie binnen jouw eigen contractant en de contractant van de klant. Deze koppeling is nodig voor de telling van de abonnementen, de inzage in taken die bij Staff uit staan en de werking van functionaliteiten zoals de Report Scheduler en de Loket.nl koppeling. Er kan maar één relatie worden gekoppeld aan een contractant. Om deze reden zal je de oude relatie eerst moeten ontkoppelen.

Om de technische inrichting te ontkoppelen doorloop je de volgende stappen:

 1. Zoek de oude relatie van de klant op binnen jouw eigen contractant
 2. Navigeer naar de pagina Algemeen > Abonnementen
 3. Selecteer het laatst actieve abonnement
 4. Scrol naar Technische inrichting (MaxCC) aan het einde van de pagina
 5. Maak de velden “Database” en “Contractant” leeg alvorens op te slaan

Technische inrichting koppelen #

 1. Zoek de nieuwe relatie van de klant op binnen jouw eigen contractant
 2. Navigeer naar de pagina Algemeen > Abonnementen
 3. Selecteer het momenteel actieve abonnement
 4. Scrol naar Technische inrichting (MaxCC) aan het einde van de pagina
 5. Vul de velden met de juiste database en contractant alvorens op te slaan

Taken omhangen #

Op pagina’s zoals Taken > Supporttaken zijn alleen de taken zichtbaar van de relatie welke aan de contractant van de klant gekoppeld is. Nadat je bovenstaande aanpassing hebt uitgevoerd zijn dus alleen de taken welke gekoppeld zijn aan de nieuwe relatie zichtbaar. Om deze reden dien je de openstaande taken van de oude relatie over te hangen naar de nieuwe relatie.

Om de taken om te hangen naar de juiste relatie volg je de volgende stappen:

 1. Navigeer naar de pagina Raadplegen > Taken > Overzicht
 2. Zoek de naam van de relatie op en filter op alleen de actieve taken
 3. Houd control ingedrukt en klik alle taken open in nieuwe tabbladen
 4. Open één voor één de taak tabbladen en scrol tot Taak koppelingen onderaan de pagina
 5. Klik hier op het prullenbakje om de oude relatie te verwijderen
 6. Gebruik het Link toevoegen veld om de nieuwe relatie op te zoeken, toe te voegen en op te slaan

Herhaal stappen 4, 5 en 6 voor alle geopende tabbladen, hierna zullen alle openstaande taken zijn overgehangen en heeft de relatie hier per direct inzage in.