Administratie toekennen en verwijderen

Wil je iemand toegang tot andere administraties geven in de software? In dit artikel lichten we toe hoe je iemand zijn administraties kan beheren. Zo hebben de gebruikers altijd snel de juiste toegang!

Pagina: Inrichting → Gebruikers → Beheer

Algemene toelichting #

Een administratie betreft het administratieve onderdeel van een locatie, hieronder vallen de financiële aspecten zoals de omzetregistratie, inkoopregistratie, arbeidsproductiviteit, etc. Heb je iemand toegang verleend tot één van deze functionaliteiten? Geef ze dan rechten op de bijbehorende administratie om de gewenste locatie te kunnen raadplegen onder deze onderdelen.

 

Handleiding voor correct gebruik #

Administratie toevoegen
  1. Navigeer naar de pagina Beheer
  2. Zoek de naam van de medewerker op in het veld Gebruiker
  3. Zoek bij Administraties de gewenste administratie op (dit mogen er meer zijn) en selecteer deze
  4. Druk op het gele plusje om de administratie(s) toe te voegen

 

 

Administratie verwijderen
  1. Navigeer naar de pagina Beheer
  2. Zoek de naam van de medewerker op in het veld Gebruiker
  3. Klik voor de te verwijderen administratie op het prullenbak icoon
  4. Druk op OK om het verwijderen te bevestigen