Administratiegroepen inrichten

Wil je een administratiegroep toevoegen of beheren? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je groepen administraties kan beheren. Zo kan je altijd de gewenste administraties gegroepeerd tonen in de rapportages die hiermee werken.

Pagina: Inrichting → Financieel → Administratie → Administratiegroepen

Algemene toelichting #

Een administratiegroep is precies dat, een groep administraties! Het is een groep waar je zelf een naam aan kan geven waarin je verschillende administraties samen kan brengen om te raadplegen in diverse rapportages. Dit is voornamelijk handig onder de regio-prestatie, waar je doorgaans over meerdere verschillende locaties heen wilt kijken.

Administratiegroep inrichten #

  1. Raadpleeg de pagina Administratiegroepen
  2. Klik op het gele plusje om een nieuwe administratiegroep aan te maken
  3. Geef de naam van de nieuwe administratiegroep op en druk op het diskette icoon om op te slaan
  4. Selecteer de zojuist aangemaakte administratiegroep
  5. Zoek de gewenste toe te voegen administraties op en druk op Gebruikselectie
  6. Klik op het gele plusje om de selectie toe te voegen aan de administratiegroep

Tips voor gebruik #

  • Via deze pagina is het tevens direct mogelijk om administraties te koppelen aan een bestaande gebruikersgroep en/of aan een individuele gebruiker. Dit kan je doen door de gewenste administratiegroep te selecteren en naar Koppel gebruikersgroepen of Koppel aan gebruikers te navigeren. Hier kan je vervolgens dezelfde handelingen uitvoeren als stap 5 en 6, maar dan voor de gebruikersgroep of gebruikers.