APG Verschillen

Let op! Dit betreft een oud wiki.staff.nl artikel dat nog moet worden herschreven voor onze nieuwste versie. 

In dit artikel wordt per kolom uitgelegd waar de desbetreffende data vandaan komt en hoe de berekeningen in deze rapportage tot stand komen.

Dit betreft de rapportage op de pagina Prestatie > Productiviteit > Verschillen > Standaard.

 

 

De volgende kolommen hebben de volgende afkomst;

  • P Omzet – Geprognosticeerde omzet, dit betreft de ingevoerde omzetbudgetten.
  • P Pers. kn – Geprognosticeerde personeelskosten, dit betreft de personeelkostentargets uit de arbeidsproductiviteit over de geprognosticeerde omzet.
  • R Omzet – Gerealiseerde omzet, dit betreft de daadwerkelijk behaalde omzet.
  • R Pers. kn – Gerealiseerde personeelskosten, dit betreft de daadwerkelijk geboekte personeelskosten.
  • Versch Omz – Het verschil tussen de geprognosticeerde omzet en de daadwerkelijk behaalde omzet.
  • Versch Pers – Het verschil tussen de geprognosticeerde personeelskosten en de daadwerkelijk geboekte personeelskosten.
  • Prestatie – De berekening van de prestatie werkt als volgt (inclusief voorbeeld op basis van de afbeelding)

 

De geprognosticeerde personeelskosten op basis van de gerealiseerde omzet wordt als volgt berekend:

Geprognosticeerde percentage personeelskosten * gerealiseerde omzet

Tenslotte wordt het geprognosticeerde percentage personeelskosten als volgt berekend:

Geprognosticeerde personeelskosten / geprognosticeerde omzet

In een formule ziet dit er als volgt uit:

R Pers. Kn – (P Pers. Kn / P Omzet) * R Omzet = Prestatie

30.827,41 – (30.185,41 / 53.919,89) * 56.847,16 = -996,74