Automaatregistratie

Let op! Dit betreft een oud wiki.staff.nl artikel dat nog moet worden herschreven voor onze nieuwste versie.

Dit artikel gaat over het gebruik en het inrichten van het bijhouden van de automatenregistratie door middel van de automaatregistratie rapportage.

De rapportage #

Het opvragen van de rapportage begint met het navigeren naar de juiste pagina. De rapportage is terug te vinden als pagina onder de Regio-prestatie.

  1. Selecteer de administratiegroep waar de automaten die je in wilt zien onder vallen
  2. Selecteer de juiste start en eind-datum.
  3. Geneer het rapport

Wanneer het rapport is gegenereerd zal het er uit zien zoals in het voorbeeld hier boven. In de administratiekolom zal je zien onder welke administratie de desbetreffende automaat valt. De kolommen die hier achter volgen zullen de periodes betreffen die te specificeren zijn in de inrichting. In de meeste gevallen betreft dit maanden. In de laatste kolom wordt de registratie weergeven die als laatste heeft plaatsgevonden binnen de opgevraagde periode.

In het voorbeeld is de registratie per maand vereist en is de periode 01-08-2017 t/m 30-09-2017 opgevraagd. De rapportage zal nu de opgevraagde maanden tonen en laten zien of in de opgevraagde periode er binnen deze maanden minstens 1 registratie heeft plaatsgevonden.

 

Praktijkvoorbeeld #

Bekijk hierbij de bovenstaande afbeelding
Uit het voorbeeld blijkt dus dat er voor de Cup A Soup automaten 4 en 5 in september nog niet geregistreerd is, dat er voor Cup A Soup automaat 6, Frisdrank 4 en Snoep 5 in beide maanden is geregistreerd en dat Snoep 4 zowel de registratie van vorige maand mist als die van deze maand.

De inrichting #

Doorloop de volgende stappen binnen de inrichting om de automaatregistratie rapportage te kunnen gebruiken. Navigeer naar de instellingen van de desbetreffende kassagroep waar de automaten aan zijn gekoppeld.

  1. Geef aan binnen welke periode de automaat minstens 1 maal moet worden geteld. Er is hier keuze uit week, maand of kwartaal.
  2. Sla de wijziging op.

Registratie verplaatsen #

Het is ook mogelijk om de registratie te verplaatsen naar een andere datum. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je de registratie per ongeluk op de verkeerde datum hebt ingevoerd. In onderstaande afbeelding zie je waar je de registratie kan verplaatsen.