Bonus – POP (Plezier Om Prestatie)

Wil je jouw medewerkers ook naar prestatie belonen voor goed en hard werk? In dit artikel lichten we toe hoe je hier onze Bonus POP app voor kan gebruiken. Zo motiveer je medewerkers om hun beste beentje voor te zetten en door te groeien in jouw bedrijf!

Video ondersteuning #

 

Competenties (vaardigheden) beheren #

Om bonus uit te kunnen keren op basis van bepaalde vaardigheden dienen er eerst vaardigheden ingericht te worden. In het artikel Vaardigheden Beheren kan je exact terugvinden waar en hoe je deze vaardigheden in kan richten om verder te gaan met de Bonus.

 

Bonus-types beheren #

Pagina:  Inrichting → Tabellen → Stamtabellen → Standaard keuzelijsten

 1. Navigeer naar de pagina Standaard keuzelijsten
 2. Zoek de lijst Bonustype op
 3. Druk hier op het plusje om een nieuw bonustype speciaal voor jouw bedrijf toe te voegen
 4. Geef de naam van het bonustype op
 5. Druk op het diskette icoon om op te slaan

Dit betreft alleen het toevoegen van een tekstregel welke automatisch als type in de tabellen zal worden opgenomen.

 

Bonus toekennen #

Pagina:  Bonus → Bonus invoeren

 1. Selecteer op basis waarvan je een bonus wilt invoeren. Is dit op basis van de ingevoerde Competenties of de aangemaakte Bonus-Types?
 2. Selecteer uit de lijst de gewenste competentie of bonus-type welke je als identificatie van de bonus mee wilt geven aan de volgende stap. Tijdens het uitbetalingsproces kan je hierdoor makkelijker filteren op iedereen die een bonus heeft gekregen om een bepaalde reden.
 3. Voer de datum in per wanneer de bonus van toepassing is.
 4. Is de bonus voor iedereen onder een bepaalde afdeling, regio of organisatie van toepassing? Selecteer dan de desbetreffende organisatorische eenheid. Zo niet, zie dan stap 5.
 5. Is de bonus alleen voor een aantal specifieke medewerkers van toepassing? Selecteer deze dan hier en gebruik de selectie om verder te gaan.
 6. Voer het totale uit te keren bonus bedrag toe dat over alle medewerkers zal worden verdeeld
 7. Zet dit vinkje aan indien het ingevoerde bonus bedrag over alle medewerkers dient te worden verdeeld. Heb je een bedrag ingevoerd dat per medewerker moet worden uitgekeerd? Zet dan het vinkje uit.
 8. Druk op opslaan om de bonus in te voeren.

Let op! De bonus zal voor alle geselecteerde medewerkers van toepassing zijn. De opgegeven competentie zal worden meegegeven aan de bonus-regel voor al deze medewerkers. De bonus is dus niet alleen van toepassing voor medewerkers bij wie deze competenties in gebruik zijn onder de App: Kwaliteit.

 

Bonus verwerken naar salarisdienstverleners (via taken) #

Wil je de bonus hierna verwerken om deze uit te laten betalen? Zie hiervoor dan het artikel Bonus verwerken.