Collectief – overnemen

Wil je de verlofuren die jouw medewerkers aan het eind van het jaar over hebben meenemen naar het volgende jaar? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je dit kan doen. Zo hebben jouw medewerkers in het nieuwe jaar snel inzicht in hun verlofsaldi.  

Pagina: (ORG) Aan-Afwezigheid → Uren → Collectief → Collectief overnemen

Algemene toelichting #

Met de term collectief wordt bedoeld dat je vanuit de organisatie-context voor meer medewerkers tegelijk de handeling uitvoert. Zo kan je het aantal verlofuren dat een medewerker nog over heeft aan het einde van het jaar overnemen naar het volgende jaar. Je zoekt altijd eerst de organisatie op in de zoekbalk voordat je de pagina opzoekt. Je doet dit omdat de pagina Collectief overnemen alleen daaronder zichtbaar is.

Collectief overnemen #

Op deze pagina neem je jaarlijks de verlofuren per type over naar het volgende jaar. Het eindsaldo op 31 december bepaalt dan het beginsaldo op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Deze handeling voer je eenmalig uit aan het begin van het jaar.

  1. Kies het Jaar en het Type saldi. Het gekozen jaar is het jaar waar je saldo naar toe overneemt. Er zijn drie type saldi: Vakantie, ATV en Overuren (TVT).
  2. Vink de medewerkers aan
  3. Klik op de knop “Collectief saldi overnemen”

Tips #

  • Indien er bij de medewerker Spaaruren van toepassing zijn, dan kies je voor het type Overuren tbv correcties (TVT). Het saldo wat overgenomen wordt is bij deze medewerkers het saldo spaaruren + overuren.