Collectief – overnemen

Dit artikel gaat over het collectief overnemen van verlofuren. Met de term collectief wordt bedoeld dat je vanuit de organisatie-context voor meer medewerkers tegelijk de handeling uitvoert. 

Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Collectief → Collectief overnemen

Video ondersteuning

Collectief overnemen

Op deze pagina neem je jaarlijks de verlofuren per type over naar het volgende jaar. Het eindsaldo op 31 december bepaalt dan het beginsaldo op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Deze handeling voer je eenmalig uit aan het begin van het jaar.

 

  1. Kies het Jaar en het Type saldi. Het gekozen jaar is het jaar waar je saldo naar toe overneemt. Er zijn drie type saldi: Vakantie, ATV en Overuren (TVT).
  2. Vink de medewerkers aan
  3. Klik op de knop “Collectief saldi overnemen”

i: Indien er bij de medewerker Spaaruren van toepassing zijn, dan kies je voor het type Overuren (TVT). Het saldo wat overgenomen wordt is bij deze medewerkers het saldo spaaruren + overuren.

Was dit artikel nuttig?