Collectief – Toekennen VAK en ATV aan oproepkrachten

Dit artikel gaat over het collectief toekennen van verlofuren aan oproepkrachten op basis van gewerkte uren. Met de term collectief wordt bedoeld dat je vanuit de organisatie-context voor meer medewerkers tegelijk de handeling uitvoert.
De uitleg in dit artikel is identiek voor zowel het toekennen van VAK als ATV.

Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Collectief → Oproep-VAK / Oproep-ATV

Collectief toekennen VAK en ATV aan oproepkrachten #

Oproepkrachten en Min-max medewerkers kunnen ook vakantie- en ATV rechten opbouwen, deze worden achteraf op basis van de urenregistratie berekend. Ook over VAK en ZIE uren wordt verlofopbouw berekend. De van toepassing zijnde CAO wordt hier in acht genomen; de berekening is inclusief eventuele additionele verlofuren op leeftijd of anciënniteit.

Allereerst zoek je de gewenste organisatie op in de zoekbalk, hierna navigeer je naar de pagina Oproep-VAK of Oproep-ATV alvorens de volgende stappen te doorlopen:

 1. Kies een periode of voer een start- en einddatum in
 2. Filter op type Vakantiedagenopbouw en op invalkracht ja/nee/alles
 3. Indien je dit slechts voor één specifieke medewerker wilt uitvoeren kan je deze medewerker hier opzoeken om het hele rapport voor alleen deze medewerker te tonen.
 4. Klik op de knop “Genereer het rapport
 5. Vink de medewerkers aan wie je de opbouw wilt toekennen aan
 6. Klik op de knop “Voer ingrepen uit

i: Indien er bij de medewerker Spaaruren van toepassing zijn, dan kies je voor het type Overuren (TVT). Het saldo wat overgenomen wordt is bij deze medewerkers het saldo spaaruren + overuren.

Legenda #

 • Factor
  Betreft het percentage vakantieuren dat over de gewerkte uren berekend wordt. Dit percentage is mede afhankelijk van of de medewerker invalkracht is.
 • Gew. uren
  Betreft de gewerkte uren in de geselecteerde periode.
 • Vak. Recht
  Betreft de factor vermenigvuldigt met het aantal gewerkte uren, en dus het aantal vakantie-uren waar de medewerker recht op heeft.
 • Bestaand
  Toont of er al eerder vakantie-uren zijn toegekend door middel van een ingreep in deze periode.
 • Nieuw
  Betreft de nieuwe opbouw wanneer je op op Voer ingrepen uit klikt. “Geen actie” betekent  hier dat er of geen uren zijn geregistreerd in de periode of dat de medewerker niet staat aangevinkt.
 • Opmerking
  Betreft de opmerking bij de salarisgegevens.
 • Verwijderen bestaande ingrepen in de geselecteerde periode
  Dit vinkje is er voor bedoeld om voor de geselecteerde medewerkers eerst de ingrepen in de periode te wissen en daarna nieuwe opbouw toe te voegen. Deze optie gebruik je bijvoorbeeld bij het corrigeren van foutieve opbouw.