Exporteren uren naar Connexie

Dit artikel gaat over vaak gestelde vragen m.b.t. het exporteren van uren naar Connexie.

Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Exports → Connexie → Export=>Connexie  

#

Fout bij verwerken #

Tijdens het exporteren krijg ik de melding “Fout bij verwerken response webservice. Status aanleveren onbekend!“, wat kan ik hier aan doen?

Wanneer je deze melding krijgt dan betekent dit dat er iets bij Connexie wordt aangeboden dat zij niet herkennen, omdat wij uren aanbieden welke gesplitst worden in activiteiten betekent dit dat een aangeboden activiteit niet klopt.

 

Dit kan je achterhalen door op de export pagina in de week waar de fout in voor kwam alle regels door te lopen en te controleren of in één of meerdere regels het Looncomponent afwijkt van de norm. De norm zal een getallenreeks betreffen, eventuele afwijkingen betreffen meestal letters.

Voorbeeld
Zo kan een voorbeeld zijn dat er bij het looncomponent van een regel VAK staat. Dit betekent dat er voor de desbetreffende Connexie medewerker vakantie-uren zijn geregistreerd. Omdat dit een Connexie medewerker betreft is vakantie helemaal niet van toepassing en kan Connexie dit dus ook niet verwerken. Zoek deze registratie op in de urenregistratie en pas deze aan of verwijder deze, hierna zal je de export succesvol kunnen doorlopen.