Externe doorleveringen

Dit artikel gaat over het invoeren van externe doorleveringen. Een externe doorlevering kan binnen het systeem worden omschreven als dat een locatie bepaalde producten overdraagt aan een andere locatie. In dit artikel wordt omschreven hoe beide locaties dit in het systeem juist kunnen verwerken om zo hun inkopen juist te registreren.

 

Externe doorleveringen #

Om een externe doorlevering door te voeren dienen beide locaties diverse handelingen door te voeren. Hieronder worden deze stap voor stap omschreven.

 

1. De locatie welke de producten heeft ontvangen gaat naar de pagina Inkoop → Registratie → Doorleveren extern

2. Hier vul je de benodigde data in

 • Datum
 • Kenmerk (indien van toepassing)
 • Van welke administratie ze de producten hebben ontvangen
 • Om welk bedrag het gaat
 • Naar welke bestelgroep dit moet worden geboekt
 • Naar welke inkoopgroep dit moet worden geboekt
 • Opmerking (indien van toepassing)

 

De ingevoerde doorlevering zal in het rood in de registratie worden weergegeven totdat deze is goedgekeurd.

3. De uitgevende partij navigeert naar de pagina Inkoop → Registratie → Doorleveren extern

4. Hier selecteer je de aangevraagde doorlevering en vul je de benodigde data in

 • Van welke bestelgroep de doorlevering afkomstig is
 • Van welke inkoopgroep de doorlevering afkomstig is.
  Het kenmerk en de opmerking kunnen indien gewenst nog worden aangepast alvorens deze op te slaan.

 

Nadat de wijziging is opgeslagen is de regel niet langer rood en is de doorlevering doorgevoerd.