Additioneel verlof (extra verlofuren)

Dit artikel gaat over het toekennen van additionele verlofuren boven wat er contractueel is vastgelegd. Dit zijn rekenregels die per CAO of per werkgever toegepast kunnen worden. Onderstaande beschrijving legt uit hoe het ingericht wordt en hoe dit vertaalt wordt naar het individuele medewerkersbestand.

De software kan de verlofrechten van een medewerker uitrekenen op basis van de contractverplichting (fulltime factor) en de CAO dat in het contractrecord van de medewerker geselecteerd is. Hierbij wordt rekening gehouden met de startdatum van het contract en een eventuele uitdienst datum van het dienstverband. Is er geen einde dienstverband ingevoerd, dan rekent het systeem de verlofrechten tot het einde van het kalenderjaar. Er zijn twee typen verlofsaldi die toegekend kunnen worden; vakantie uren (VAK) en ATV.

Of en hoeveel uren er voor een fulltime dienstverband toegekend worden, stel je in bij het inrichten van de CAO. Hierbij is het mogelijk om additionele verlofuren op basis van anciënniteit en leeftijd van de medewerker toe te passen.

Additionele verlof uren op anciënniteit of leeftijd #

Op pagina: Inrichting → Tabellen → CAO → CAO

Je vult in de velden Vanaf leeftijd en Vanaf anciënniteit het aantal jaren in. Vanaf dit aantal tot de volgende staffel gelden dan de additionele uren uit velden VAK uren en ATV uren. Deze velden vul je op basis van fulltime dienstverband. Het systeem rekent per medewerker op basis van de FT-factor het juiste aantal uren uit.

  • De toekenning van additioneel verlof gaat in vanaf Verjaardag van de medewerker (vwb. additionele uren op leeftijd);
  • De toekenning van additioneel verlof gaat in vanaf Begin dienstverband of Anciënniteitsdatum, de oudste geldt (vwb. additionele uren op anciënniteit);
  • Additionele VAK uren zijn bovenwettelijk.
Afbeelding – Inrichting additionele verlofuren bij de CAO
Afbeelding 1 – Inrichting (additionele) verlofuren in de CAO

Let op wanneer je bij het contract van de medewerker vastlegt dat er afwijkende Vakantie- of ATV-uren van toepassing zijn, dan overruled die instelling de additionele verlofuren berekening van de CAO rekenregels en zul er bij het verstrekken van de verlofopbouw geen additioneel verlof geteld worden.

Berekening van verlofuren #

 

Bij het verstrekken van de verlofrechten wordt rekening gehouden met de instellingen die zijn opgeslagen bij de contracten van de medewerker en de instellingen die zijn opgeslagen bij de respectieve CAO. In onderstaand voorbeeld is een CAO actief waarbij zowel anciënniteit als leeftijd extra verlofuren met zich meebrengen. De medewerker in het voorbeeld is 51 jaar oud en viert haar 6 jarig jubileum bij de organisatie, zij heeft een fulltime contract voor onbepaalde tijd.

De rekenregels in de CAO zijn voor deze medewerker:

  • Fulltime dienstverband heeft recht op 190,00 uren normaal VAK verlof;
  • Leeftijd vanaf 50 jaren = 15,20 uren extra VAK verlof;
  • Dienstverband tussen de 5 en 10 jaren = 7,60 uren extra VAK verlof.

 

 

Afbeelding 2 – Opbouw 190,00 verlofuren incl. 22,80 additionele uren