Feestdagen in de looncomponenten export Unit 4

Om in de U4-export Looncomponenten ook feestdagen mee te laten komen moeten de volgende handelingen worden verricht;

 

  1. Navigeer naar Inrichting > Uren > Urenregistratie > Activiteiten
  2. Klik op het gele plusje om een nieuwe activiteit toe te voegen
  3. Voeg hier de volgende gegevens in
  • Naam: Looncomponent feestdagentoeslag
  • Looncode: 103121
  • Afkorting: LC_FEE
  • Omschrijving: Looncomponent feestdagentoeslag
  • Geldigheid vanaf 01-01-2016, geen einddatum
  • Zet alle vinkjes uit en laat alle overige velden leeg
  • Sla op

 

De feestdagen zullen nu meegenomen worden in de looncomponenten export van Unit 4.