Gebruikers overnemen

Wil je de toegang van een gebruiker controleren? In dit artikel lichten we toe hoe je een gebruikersaccount kan overnemen. Zo kan je ter controle jouw zicht in de software beperken tot wat de overgenomen gebruiker kan zien!

Pagina: Inrichting → Gebruikers → Beheer

Algemene toelichting #

Dit is een functionaliteit waarmee je jouw inzage in de software kan beperken tot wat de medewerker zou zien wanneer hij/zij inlogt. Zo kan je, na het toekennen van rechten, het account overnemen om te controleren of de gebruiker nu alles kan doen wat hij/zij moet kunnen doen. Tevens kan je op deze manier, indien een medewerker een probleem meld, op deze manier in de software verifiëren of dit een systeem gerelateerd probleem is (dat Support op moet lossen) of dat dit probleem lokaal is (alleen bij de computer van de medewerker) en bij / door de medewerker zelf moet worden opgelost.

Neem de medewerker over en voer de handelingen uit waar de medewerker een probleem bij ervaart. Ervaar jij dit probleem ook? Neem dan contact op met support@staff.nl en leg het probleem uit. Ervaar jij dit probleem niet? Dan betreft dit een lokaal probleem en is dit niet aan de software gerelateerd. Het standaard advies is in deze om de medewerker zijn browser cache te laten verversen d.m.v. toetsencombinatie Control + F5, heeft dit niet geholpen? Dan is het advies de laatste versie van een up to date browser te laten installeren, zoals Google Chrome, alvorens het opnieuw te proberen.

Handleiding voor correct gebruik #

  1. Navigeer naar de pagina Beheer
  2. Zoek de naam van de medewerker op in het veld Gebruiker
  3. Klik op Gebruikers overnemen en voer de gewenste controles uit
  4. Klik op het profiel rechtsboven op het scherm
  5. Klik op Gebruikersovername annuleren om terug te gaan naar jouw eigen account