Gebruikersnaam en gebruikers-email wijzigen

Wil je de gebruikersnaam en gebruikers-email van een medewerker wijzigen? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je dit kan doen. Zo zijn de gegevens van jouw medewerkers altijd up to date!

Pagina: Inrichting → Gebruikers → Beheer

Algemene toelichting #

Het aanpassen van een gebruikersnaam en het mailadres gebeurd automatisch indien het communicatiemiddel van een medewerker op de juiste manier wordt aangepast. Hoe dat werkt is terug te lezen in het artikel Mailadres wijzigen. Wil je los van het wijzigen van de communicatiemiddelen het mailadres en de gebruikersnaam van een medewerker wijzigen? Volg dan de handelingen in dit artikel.

Een gebruikersnaam is de naam die je gebruikt om mee in te loggen. Om verwarring te voorkomen adviseren we klanten altijd de gebruikersnaam gelijk te stellen aan de gebruikers e-mail.

Gebruikersnaam en gebruikers-email wijzigen #

  1. Navigeer naar de pagina Beheer
  2. Zoek de naam van de medewerker op in het veld Gebruiker
  3. Pas de Gebruikersnaam aan
  4. Pas het Primair mailadres aan
  5. Druk op Opslaan