HR Cockpit – Verloop

In dit artikel zal het gebruik van de HR Cockpit worden behandeld. Deze cockpit is te raadplegen door op organisatieniveau de cockpit te selecteren.

 

Verloop #

Het gebruik van “Verloop” zal hier onder worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. In dit voorbeeld is de geselecteerde periode 2019 Maand 1, voor 8 maanden terug. Dit betekend dat dit de periode 01-06-2018 t/m 31-01-2019 betreft.

 

 

Start #

 1. Het aantal medewerkers in dienst op de startdatum 01-06-2018
 2. Het aantal medewerkers welke in dienst zijn voor 01-06-2018 en tussen 01-06-2018 en 31-1-2019 uit dienst gegaan
 3. Is de som van #1 plus #2: het aantal medewerkers die in dienst zouden zijn, zonder meetellen nieuwe indiensttredingen in de geselecteerde periode
 4. Procentuele weergave van #2 tegenover #1: van de medewerkers die er waren op de startdatum is er 20 % uit dienst gegaan gedurende de geselecteerde periode

 

 

Bij #

 1. Het aantal medewerkers die in dienst zijn gekomen tussen 01-06-2018 en 31-1-2019
 2. Het aantal medewerkers dat in dienst is gegaan na 01-06-2018 en uit dienst is gegaan voor 31-01-2019
 3. Is de som van #1 plus #2: het aantal medewerkers dat in dienst is gekomen en ook weer uit dienst is gegaan in de geselecteerde periode
 4. Procentuele weergave van #2 tegenover #1: van de medewerkers die in de gekozen periode in dienst zijn gekomen, is 23 % weer in de geselecteerde periode uit dienst gegaan

 

 

 

Totaal #

  1. De som van
    1. alle medewerkers in dienst per 01-06-2018
    2. het aantal medewerkers dat in dienst is gekomen tussen 01-06-2018 en 31-1-2019

   **

Ergo; het totaal van alle in dienst zijnde medewerkers op de startdatum en indiensttredingen tijdens geselecteerde periode

 1. Het totaal van alle uitdiensttredingen tijdens de geselecteerde periode
 2. Het aantal werknemers dat aan het einde van de geselecteerde periode in dienst is
 3. Procentuele weergave van #2 tegenover #1: het verloop in de gekozen periode