Ik krijg de melding “Uw login is gedeactiveerd”

Krijg je de melding “Uw login is gedeactiveerd”? In dit artikel lichten we toe waarom je deze melding krijgt en wat je er aan kunt doen. Zo heb je snel weer toegang tot jouw account!

Pagina:  Inlogpagina

De melding #

De melding geeft in de basis gelukkig precies aan wat er aan de hand is. “Uw login is gedeactiveerd, neem contact op met uw leidinggevende”.

Dit betekent dat er bij jouw gebruikersaccount een vinkje is uitgezet genaamd “Actief”. Dit kan 2 verschillende oorzaken hebben welke we hier toe zullen lichten.

 

 

Gebruikersretentie #

De eerste mogelijke oorzaak is een trial die Staff enige tijd geleden heeft gedaan met een ‘gebruikersretentie’. Dit is een tool van Staff welke er voor zorgt / zorgde dat alle gebruikersaccounts van medewerkers die al langer dan x jaren uit dienst waren automatisch werden gedeactiveerd. Zo voorkomen we dat medewerkers die al 6 jaar uit dienst zijn nog steeds in kunnen loggen en druk uit zouden oefenen op het systeem.

Uiteraard is de mogelijkheid er altijd voor de klant om deze gebruikersretentie aan te laten passen zodat medewerkers langer inzage blijven houden in hun gegevens.

Deze zogeheten gebruikersretentie is enige tijd actief geweest waardoor gebruikers die al langer uit dienst waren (lees enkele jaren) automatisch werden gedeactiveerd. Omdat we dit echter verder uit willen werken hebben we deze functie momenteel uitgeschakeld voor onbepaalde tijd. Dit kan echter wel betekenen dat medewerkers die al langer uit dienst waren en nu weer in dienst komen nog op ‘inactief’ staan. De oplossing hiervoor is gelukkig simpel! Neem contact op met HR om het account weer te laten activeren. Waar men dit vinkje kan vinden is terug te lezen in het artikel Gebruikersbeheer.

 

Bewuste gedeactiveerd #

De tweede mogelijke oorzaak is dat jouw account bewust is gedeactiveerd. Indien om welke reden dan ook het bedrijf waar je voor werkt het nodig acht om jouw account te deactiveren, hebben zij het recht om jou toegang tot het systeem te ontzeggen daar zij eigenaar zijn van de data. Neem om deze reden in de basis altijd contact op met HR indien je deze melding ontvangt, zij kunnen het probleem dan ofwel direct oplossen of je vertellen waarom jouw account bewust is gedeactiveerd.