Jubileum berekening

In dit artikel zal kort worden uitgelegd hoe de jubilea data in Staff tot stand komt.

De berekening #

In het systeem wordt het jubileum van een medewerker berekend over de cumulatieve som van de periodes die hij of zij in-dienst is geweest bij het bedrijf. Dit betreft dus ook dienstverbanden waar een pauze tussen heeft gezeten.

Toelichting #

De reden hiervoor is dat er fiscaal gezien na een x aantal jaar in dienst diverse bonussen belastingvrij mogen worden uitgekeerd.
Omdat er in de wet niet nadrukkelijk beschreven staat dat deze diensttijd aaneengesloten dient te zijn wordt dit zodoende niet zo behandeld.

Voorbeeld #