Kwaliteit: Cursussen

Cursussen #

Cursus invoeren #

Pagina: Kwaliteit > Kwaliteit > Cursussen

Op deze pagina voeg je cursussen en bijbehorende bijlagen (zoals behaalde certificaten en diploma’s) voor de geselecteerde medewerker toe.

Afbeelding – Voorbeeld cursus toevoegen met bijlage

Overzicht #

Op organisatorische eenheid is er het overzicht met cursussen per medewerker beschikbaar.

Pagina: Kwaliteit > Kennis en ervaring per organisatorische eenheid

Afbeelding – Voorbeeld laatst gevolgde cursus per organisatie