Mijn uren

In dit artikel zal worden uitgelegd hoe medewerkers hun eigen uren kunnen raadplegen voor zover deze toegang is verleend door de werkgever.

Voor medewerkers zijn standaard vier rapporten beschikbaar welke inzicht geven in hun eigen uren, overuren en vakantie-uren.
De vier urenrapporten op medewerker niveau zijn:

Details per dag #

Het rapport Details per dag geeft per gekozen periode de vastgelegde uren uit de urenregistratie voor de medewerker weer. Per dag worden de Van, Tot en Pauzetijden getoond. Hiernaast zie je terug uit welke activiteiten deze uren bestaan, op welke werkafdeling ze geboekt zijn en of er eventuele reiskosten of toeslagen van toepassing waren. Raadpleeg dit rapport op de pagina Aan-Afwezigheid > Uren > Rapporten > Details per dag.

Om het rapport te gebruiken volg je de volgende stappen:

 1. Selecteer de gewenste periode of geef een start– en einddatum op
 2. Klik op Genereer het rapport
 3. Indien gewenst, klik je op het diskette icoon om de desbetreffende gegevens te exporteren naar Excel, Word of PDF.

 

Onder het rapport zoals hierboven weergegeven worden diverse sommeringen van geregistreerde uren getoond.
Klik hier voor de legenda van deze extra informatie.

 • Dagen geregistreerd
  Het aantal dagen waarop een registratiemoment heeft plaatsgevonden.
 • Dagen in periode
  Het aantal dagen in de geselecteerde periode.
 • Verantwoorde uren
  Het totaal aantal aan geregistreerde uren.
 • Productieve uren
  Het totaal aantal productieve geregistreerde uren. Dit zijn uren die daadwerkelijk zijn gewerkt.
 • Niet-productieve uren
  Het totaal aantal niet-productieve geregistreerde uren. Dit zijn uren die niet daadwerkelijk zijn gewerkt, zoals ziekte en verlof.
 • Normaal
  N.V.T.
 • Normuren
  Het aantal te werken uren conform de contractuele afspraken of volgens het opgegeven werkschema voor de desbetreffende medewerker in de opgegeven periode.
 • Berekende TVT-uren
  Het aantal uren dat boven de normuren is gewerkt (Tijd Voor Tijd).
 • Opgenomen TVT-uren
  Het aantal uren dat is geregistreerd als zijnde opname van TVT.
 • Variabele urennorm per maand
  N.V.T.