Omzetregistratie import logs verwijderen

In het geval van mutaties of correcties aan de inrichting van de ORS met gekoppelde kassa’s is het wenselijk om vanaf een bepaald moment alles opnieuw te kunnen importeren.

Hiervoor dient de tabel of er een import met koppeling heeft plaats gevonden, geleegd te worden. Daarna gaat de koppeling gewoon weer zijn werk doen en zal de omzet automatisch opnieuw worden geïmporteerd.

Pagina:  Raadplegen → Automatische import logs overzicht

Handelingen #

 1. Geef de gewenste administratie(s) op waarvan je de importlogs wilt verwijderen
  • Optioneel: Geef aan van welke specifieke kassagroepen je de importlogs wilt verwijderen
  • Optioneel: Geef aan van welke specifieke kassa’s je de importlogs wilt verwijderen
  • Optioneel: Geef aan van welk specifiek koppeltype je de importlogs wilt verwijderen
 2. Geef in het veld “Uitgevoerd” aan van welke periode je de gewenste importlogs wilt verwijderen
 3. Druk op “Toon selectie” om de lijst te genereren
 4. Selecteer de te verwijderen regels (d.m.v. de select all mogelijkheid als bovenste vinkboxje)
 5. Druk op “Verwijder selectie” om de gegevens te verwijderen

De automatische import zal de omzet opnieuw (met terugwerkende kracht) binnenhalen zoals ingepland, dit zal in de meeste gevallen dus ’s nachts gebeuren.

 

Legenda #

Kolom Toelichting
Administratie De administratie waar de omzet voor is geïmporteerd.
Kassagroep De kassagroep waar de omzet voor is geïmporteerd.
Kassa De kassa waar de omzet voor is geïmporteerd.
Gepland De ingeplande importtijd zoals ingesteld op de pagina Inrichting > Koppelingen > Omzetimport.
Uitgevoerd De daadwerkelijk uitgevoerde importtijd.
Actief Of het vinkje “Actief” t.b.v. het opgegeven tijdstip voor de automatische import aan staat; zoals ingesteld op de pagina Inrichting > Koppelingen > Omzetimport.
Type De importclass (ook wel bekend als Koppeltype) zoals ingesteld op de pagina Inrichting > Koppelingen > Omzetimport.