Verlofuren opnieuw verstrekken

Dit artikel gaat over het opnieuw verstrekken van verlof. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een medewerker zijn/haar contracturen wijzigen. Het collectief verstrekte verlof zal in dat geval opnieuw naar rato moeten worden toegekend. Hier gaan we in dit artikel verder op in.

Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Registratie → Ingrepen

Video ondersteuning #

Verlofuren opnieuw verstrekken #

Op deze pagina kan je door onderstaande stappen te doorlopen opnieuw de verlof verstrekking berekenen.

  1. Selecteer het dienstverband waarover de verlofuren opnieuw verstrekt dienen te worden.
  2. Selecteer het type verlof, dit kan vakantie of ATV zijn.
  3. Selecteer de verdeelsleutel. Op een enkele uitzondering na is dit vrijwel altijd per maand. Dit zorgt er namelijk voor dat het verlof per maand verstrekt wordt zoals in de afbeelding.
  4. Klik op de knop “Verlofuren opnieuw verstrekken” om het verlof opnieuw te verstrekken.

Hoewel de functionaliteit “Opnieuw verstrekken” heet, kan deze uiteraard ook worden gebruikt om de eerste keer te verstrekken. Heb je een nieuwe medewerker ingevoerd en ben je hier bij vergeten om de uren op te bouwen, dan is dit een manier om de uren voor slechts één medewerker direct toe te kennen. Hiervoor voer je simpelweg de bovengenoemde stappen uit.

Voorbeeld #

Ben je geïnteresseerd in hoe de berekening van de verlofuren achter de schermen werkt? Raadpleeg dan het volgende artikel;  Voorbeeldberekening verloftoekenning.

 

FAQ #

  • Jullie doen de verstrekking van verlofuren naar rato op basis van de contracturen. Bij het opnieuw verstrekken moet ik echter een dienstverband selecteren, niet een contract. Hoe zit dit? Kan ik de verlofuren niet alleen voor 1 contract opnieuw verstrekken?
    Het opnieuw verstrekken geldt voor het geselecteerde dienstverband en alle contracten onder dat dienstverband in het jaartal dat je hebt geselecteerd. Je verstrekt altijd voor het hele kalenderjaar of tot het einde van het geselecteerde dienstverband. Je kunt dus niet per contract verstrekken, enkel per dienstverband.Om deze reden moet je bij een contractwijziging altijd opnieuw verstrekken voor het jaar waarin de mutatie plaatsvindt. Zolang de contracten goed in het systeem staan, kan het niet anders dat de opbouw exact de contracten volgt. Al zijn er 10 mutaties in een jaar, het systeem kan dat gewoon aan en zal dan naar rato al de verschillende toekenningen tonen.
  • Mijn medewerker heeft een dienstverband t/m 01-05, toch zie ik in maand 05 geen verlofopbouw. Hoe zit dat?
    Het aantal te verdelen vakantieuren wordt bepaald o.b.v. de instellingen in het dienstverband/contract en de geldigheid daarvan. Dit aantal wordt gedeeld door 12 om tot een aantal uren per maand te komen.Hierdoor krijgen we een constant aantal uren vakantie per maand, ondanks dat niet elke maand evenveel dagen heeft. Als gevolg hiervan krijgt februari naar verhouding meer vakantieuren dan o.b.v. het aantal dagen. En als gevolg daarvan is het aantal te distribueren vakantieuren op het moment dat mei aan de beurt komt al uitgegeven en krijgt mei dus niets meer.