Verlofuren opnieuw verstrekken

Dit artikel gaat over het opnieuw verstrekken van verlof. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een medewerker zijn/haar contracturen wijzigen. Het collectief verstrekte verlof zal in dat geval opnieuw naar rato moeten worden toegekend. Hier gaan we in dit artikel verder op in.

Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Registratie → Ingrepen

Video ondersteuning #

Verlofuren opnieuw verstrekken #

Op deze pagina kan je door onderstaande stappen te doorlopen opnieuw de verlof verstrekking berekenen.

  1. Selecteer het dienstverband waarover de verlofuren opnieuw verstrekt dienen te worden.
  2. Selecteer het type verlof, dit kan vakantie of ATV zijn.
  3. Selecteer de verdeelsleutel. Op een enkele uitzondering na is dit vrijwel altijd per maand. Dit zorgt er namelijk voor dat het verlof per maand verstrek wordt zoals in de afbeelding.
  4. Klik op de knop “Verlofuren opnieuw verstrekken” om het verlof opnieuw te verstrekken.

Hoewel de functionaliteit “Opnieuw verstrekken” heet, kan deze uiteraard ook worden gebruikt om de eerste keer te verstrekken. Heb je een nieuwe medewerker ingevoerd en ben je hier bij vergeten om de uren op te bouwen, dan is dit een manier om de uren voor slechts één medewerker direct toe te kennen. Hiervoor voer je simpelweg de bovengenoemde stappen uit.

Voorbeeld #

Ben je geïnteresseerd in hoe de berekening van de verlofuren achter de schermen werkt? Raadpleeg dan het volgende artikel;  Voorbeeldberekening verloftoekenning.