Overzicht van filetypes per pagina

Wil je weten hoe ons filesysteem werkt en op welke pagina’s je specifieke documenttypes terug kan vinden? In dit artikel kan je alle algemene filetypes terugzien en op welke pagina’s deze te vinden zijn. Zo kan je altijd al je documenten terugvinden!

Pagina:  N.v.t.

Overzicht van filetypes per pagina #

Bestanden uploaden in Staff werkt iets slimmer dan je wellicht aanvankelijk denkt. Op jouw eigen computer is de kans groot dat je het bestand opslaat op een specifieke plek zoals onder “Mijn documenten”. Het document staat dan alleen in die map en is alleen vanaf daar te vinden. Het uploaden van documenten in Staff werkt iets anders, wanneer je een document hebt geüpload komt deze in één hele grote bak terecht. Tijdens het uploaden geef je een bestandstype mee. Deze bestandstypes zijn in Staff vervolgens gekoppeld aan pagina’s. Op deze manier kan je een bestand 1 keer uploaden met het type “1e dag melding” en zal het bestand inzichtelijk zijn op alle pagina’s die aan dit bestandstype gekoppeld zijn. Zo hoef je een bestand niet bij een medewerker en op afdelingsniveau te uploaden. Één keer uploaden is genoeg en geeft dan direct op beide pagina’s inzage.

Hier zie je een lijst van alle standaard bestandstypes (ofwel FileTypes) en de pagina’s waar deze op naar voren komen. Het pad kan je als volgt uitlezen; (Context)/Eerste pagina/Tweede pagina/Derde pagina. Je wisselt eerst naar de juiste context alvorens de paginaroute te volgen via het menu, zo kom je altijd bij de juiste pagina uit voor het bestandstype dat je zoekt.

 

FileType Path
1e dag melding (Contractant)/Algemeen/Documenten
1e dag melding (Organisatie)/Algemeen/Documenten
1e dag melding (Persoon)/Algemeen/Dienstverband/Status
1e dag melding (Persoon)/Algemeen/Documenten
1e dag melding (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
1e dag melding (Regio)/Algemeen/Documenten
1e dag melding /Persoonlijk/Dienstverband/Status
Aangifte Loonbelasting (Organisatie)/Algemeen/Documenten/Aangifte LB
Aanmeldingsformulier (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Aanzegging (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Afspraken (Persoon)/Aan-Afwezigheid/Verzuim/Ziekteverzuimdossier
Arbeidsovereenkomst (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Arbeidsovereenkomst /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken
Begroting (Relatie)/Algemeen/Documenten/Bestanden
Beoordeling (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Beoordeling /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken
Betaalbestand SEPA (Organisatie)/Algemeen/Documenten/Betaalbestanden
Betaallijst (Organisatie)/Algemeen/Documenten/Betaallijst
BHV Diploma (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Bruikleenovereenkomst (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Certificaat (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Clieop (Organisatie)/Algemeen/Documenten/Betaalbestanden
Contract beeindiging document (Persoon)/Algemeen/Dienstverband/Contracten
Contract beeindiging document (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Contract beeindiging document /Persoonlijk/Dienstverband/Status
Contract beeindiging document /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken
Contract dienstverband (Persoon)/Algemeen/Dienstverband/Contracten
Contract dienstverband (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Contract dienstverband /Persoonlijk/Dienstverband/Status
Contract dienstverband /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken
Curriculum Vitae (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Declaratie (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Diploma (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Document (Afdeling)/Algemeen/Documenten
Document (Organisatie)/Algemeen/Documenten/Overige
Document (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Document (Relatie)/Algemeen/Documenten/Bestanden
Evaluatie formulier (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Evaluatie formulier (Persoon)/Kwaliteit/Functioneren/Evaluatie
Evaluatie formulier (Persoon)/Kwaliteit/Functioneren/Status
Evaluatie formulier /Persoonlijk/Functioneren/Status
Excel sheet (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Excel sheet (Persoon)/Algemeen/Personalia/Stam
Exploitatievoorstel (Relatie)/Algemeen/Documenten/Bestanden
Functioneringsgesprek (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Functioneringsgesprek (Persoon)/Kwaliteit/Functioneren/Evaluatie
Functioneringsgesprek (Persoon)/Kwaliteit/Functioneren/Status
Functioneringsgesprek /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken
Gebruikersovereenkomst (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Getuigschrift (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Huishoudelijk Reglement acceptatie (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Identiteitsbewijs (Afdeling)/Algemeen/Documenten
Identiteitsbewijs (Contractant)/Algemeen/Documenten
Identiteitsbewijs (Organisatie)/Algemeen/Documenten
Identiteitsbewijs (Persoon)/Algemeen/Documenten
Identiteitsbewijs (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Identiteitsbewijs (Persoon)/Algemeen/Personalia/Stam
Identiteitsbewijs (Persoon)/Algemeen/Personalia/Status
Identiteitsbewijs (Regio)/Algemeen/Documenten
Identiteitsbewijs /Persoonlijk/Dienstverband/Status
Identiteitsbewijs /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken
Image (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Image (Persoon)/Algemeen/Personalia/Stam
Incassomachtiging (Relatie)/Algemeen/Documenten/Bestanden
Indiensttredingsformulier (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Inventarisatieformulier (Relatie)/Algemeen/Documenten/Bestanden
Jaaropgave (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Jaaropgave /Persoonlijk/Documenten/Salarisstroken
Jaarplan (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Jaarwerk (Organisatie)/Algemeen/Documenten/Jaarwerk
Kopie bankpas (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Kopie bankpas (Persoon)/Algemeen/Personalia/Stam
Kopie bankpas /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken
Lease-overeenkomst (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Loonbelastingverklaring (Contractant)/Algemeen/Documenten
Loonbelastingverklaring (Organisatie)/Algemeen/Documenten
Loonbelastingverklaring (Persoon)/Algemeen/Dienstverband/Status
Loonbelastingverklaring (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Loonbelastingverklaring (Persoon)/Algemeen/Personalia/Stam
Loonbelastingverklaring (Regio)/Algemeen/Documenten
Loonbelastingverklaring /Persoonlijk/Dienstverband/Status
Loonheffingskorting formulier (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Loonheffingskorting formulier /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken
Loonjournaalpost (Organisatie)/Algemeen/Documenten/LJP
Loonjournaalpost (CSV) (Organisatie)/Algemeen/Documenten/LJP
Loonstroken (Organisatie)/Algemeen/Documenten/Loonstroken
Loonstroken (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Loonstroken /Persoonlijk/Documenten/Salarisstroken
Medisch (Persoon)/Aan-Afwezigheid/Verzuim/Ziekteverzuimdossier
Medisch (Persoon)/Algemeen/Personalia/Medisch
Mijn rapport (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Pasfoto (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Pasfoto (Persoon)/Algemeen/Personalia/Stam
Pasfoto (Persoon)/Algemeen/Personalia/Status
Pensioenaangifte (Organisatie)/Algemeen/Documenten/Pensioenaangifte
Pensioenbrief (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Pensioenbrief (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Pensioenbrief /Persoonlijk/Documenten/Salarisstroken
Pensioenpolis (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Persoonlijk Ontwikkel Plan (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Persoonlijk Ontwikkel Plan (Persoon)/Kwaliteit/Functioneren/Evaluatie
Persoonlijk Ontwikkel Plan (Persoon)/Kwaliteit/Functioneren/Status
Polis (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Polis /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken
Polis /Persoonlijk/Documenten/Verzekeringen
Praktijkovereenkomst (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Probleemanalyse WIA (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Reiskostenformulier (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Rijbewijs (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Salarisinhoudingen (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Salarisinhoudingen /Persoonlijk/Documenten/Salarisstroken
Salarisspecificatie (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Salarisstrook (Organisatie)/Algemeen/Documenten/Loonstroken
Salarisstrook (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Salarisstrook /Persoonlijk/Documenten/Salarisstroken
Scan (Persoon)/Algemeen/Documenten/Scans
Studie overeenkomst (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
UWV Documenten (Persoon)/Aan-Afwezigheid/Verzuim/Ziekteverzuimdossier
Verblijfsvergunning (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Vertrouwelijk document (Persoon)/Algemeen/Documenten/Vertrouwelijk
Verzekeringsdocument (Persoon)/Aan-Afwezigheid/Verzuim/Ziekteverzuimdossier
Voortgangsgesprek (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Waardeoverzicht (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Waarschuwing (Persoon)/Algemeen/Documenten/Operationeel
Waarschuwing /Persoonlijk/Documenten/Contracten & Afspraken

 

Tips voor gebruik #

Staff heeft een aantal verschillende databases. Waaronder de databases met de namen MaxCC01 t/m MaxCC05. De lijst met standaard documenttypes kan verschillen per database, deze lijst is dan ook gegenereerd op basis van onze MaxCC01 database. Het kan daarom zo zijn dat je hier bestandstypes tussen ziet staan welke jij niet kent, deze zullen dan voor de database waar jij onder valt niet van toepassing zijn. De lijst is iets uitgebreider voor MaxCC01.

Kan je een bepaald bestandstype niet vinden in de lijst? Dan kan het zo zijn dat dit een bestandstype is dat uniek is voor jouw bedrijf en dat deze op verzoek is aangemaakt. Deze klant-specifieke filetypes tonen we uiteraard niet in deze lijst. Gelieve in dat geval contact op te nemen met support@staff.nl voor meer informatie.