Planning dashboard

Dit artikel gaat over de pagina Dashboard onder het menu Planning.

[Description underway]

Kaarten op deze overzichtspagina tonen data op basis van jouw rechten. Dat betekent dat je als afdelingsmanager hier slechts één afdeling ziet, maar als regiomanager kun je er wel 25 zien.

Samenvatting #

Deze kaart toont voor het huidige jaar de gegevens uit het rooster voor alle afdelingen waarop je recht hebt.

 • Totaal uren rooster is de som van alle ingeroosterde uren (zowel productief en improductief).
 • Totaal urenkosten rooster is de som van de uurkosten van alle ingeroosterde uren.
 • Totaal aantal open diensten is het aantal nog niet ingevulde Open roosterdiensten van vandaag tot jaareinde.
 • Totaal open aanvragen flex is het aantal nog niet ingevulde aanvragen binnen Rooster Flex. Ook wel Regio aanvragen genoemd. Telling is vandaag tot jaareinde. 
 • Totaal uitvragen flex in behandeling is het aantal nog niet ingevulde uitvragen flex/regio die ofwel status In behandeling hebben of die zijn uitgezet bij een extern platform zoals Temper. Telling is vandaag tot jaareinde.

Kaart Publicaties #

Deze kaart toont de status van de roosterpublicatie van een afdeling.

 • Datumcontrol is beperkt tot enkel W (week), want roosters maak je in Staff per week.
 • Afdeling notatie bestaat uit “Afdelingscode + Afdelingsnaam”
 • Gepubliceerd is de datetime van het laatste publicatiemoment. Of wanneer er überhaupt geen rooster bestaat “Geen rooster”. Of wanneer er wel een rooster bestaat maar niet gepubliceerd dan “Ongepubliceerd”
 • Gewijzigd is een Ja, Nee of -. Ja = wanneer timestamp van de laatste wijziging later is dan die van de laatste publicatie. Nee = wanneer timestamp van de laatste wijziging eerder is dan die van de laatste publicatie. “-” = wanneer er nooit een rooster is opgeslagen deze week.
 • Gebruikte statuskleuren zijn Darkgreen voor OK en Firebrick voor Opletten.

De gegevens komen overeen met de gegevens op pagina Afdeling: Aan-Afwezigheid\Roosters\Status en specifiek die uit kolommen Datum publicatie en Laatste wijziging.

 • Een klik op een regel in deze kaart opent bovengenoemde pagina met de betreffende afdeling geselecteerd.
 • Een klik op de button Meer… opent bovengenoemde pagina

Kaart Open diensten top 5 #

Deze kaart toont per opgevraagde week de top 5 afdelingen met het aantal (nog niet gevulde) open diensten en het aantal (nog niet voltooide) ruilverzoeken. De som van Open en Ruil bepaalt de hoogte in de lijst.

De teller Open rekent hoeveel (nog niet gevulde) Open diensten in het weekrooster van de afdeling staan.

Voor de afdeling uit de afbeelding links zou het aantal Open diensten op 6 uit komen.

 

 

 

 

De teller Ruil rekent uit hoeveel (nog niet voltooide) ruilverzoeken er in de geselecteerde roosterweek zijn.

Voor de afbeelding links is dat aantal 3.

 

 

 • Een klik op de naam van de afdeling opent pagina Aan-Afwezigheid\Roosters\Diensten\Invoeren flex met deze afdeling voorgeselecteerd
 • Een klik op de waarde in kolom Open opent ook diezelfde pagina met de afdeling voorgeselecteerd.
 • Een klik op de waarde in kolom Ruil opent pagina Aan-Afwezigheid\Roosters\Ruilen met deze afdeling voorgeselecteerd.
 • Een klik op de button Meer… opent pagina Aan-Afwezigheid\Roosters\Diensten\Roosteren Flex

Kaart Uitvraag flex top 5 #

Deze kaart toont het aantal Flex uitvragen (ook wel Regio uitvragen genoemd) die Openstaand zijn en die In behandeling zijn. Het is een top 5 die wordt bepaald door de som van beide status, de hoogste bovenaan.

 

 • De waarde Openstaand telt het aantal nog niet ingevuld Flex/Regio uitvragen. Dat betekent dat er nog geen actie op ondernomen is, er is ook nog geen medewerker aan deze dienst gekoppeld.
 • De waarde In behandeling telt het aantal nog niet ingevuld Flex/Regio uitvragen die ofwel de status In behandeling hebben gekregen (paars) ofwel extern zijn uitgevraagd bijv. bij een uitzendplatform als YoungOnes/Temper.

Wanneer er een medewerker is gekoppeld aan een dienst, dan telt deze niet meer mee in beide tellers. Niet meer in openstaand en niet meer in behandeling.

Onderstaand voorbeeld telt 6 flex uitvragen In behandeling (4 met deze status en 2 extern bij YoungOnes). Het telt 1 flex uitvraag Openstaand.

 

 • Een klik op de Afdeling, een van de waarden of de Meer… button opent pagina Aan-Afwezigheid\Roosters\Diensten\Roosteren Flex.