Projecten Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in op het algemeen gebruik met daarbij een additionele focus op het gebruiken en beheren van de filteropties en de legenda.

Pagina:  Projecten → Projecten Totaal

Filters #

Filters zijn parameters welke je kan gebruiken om je zoekresultaten te beperken tot wat jij nodig hebt. Alle filter parameters en filters spreken voor zich.

Kolommen #

Bij de Kolommen kan je aangeven welke specifieke data je wel of niet in het rapport wilt weergeven. Zodoende kan je zonder Excel te gebruiken direct kolommen uitfilteren. De kolommen vallen ook onder de opgeslagen filters, deze zullen dus ook worden opgeslagen en automatisch weer worden gevuld bij het raadplegen van een opgeslagen filter.

Filters gebruiken en beheren #

Onder alle Raadplegen > Totaal rapportages is de mogelijkheid toegevoegd om filters te beheren. Zo kan je een vaste set filters opslaan om zo niet de filters elke keer opnieuw in te moeten stellen. Zo weet je zeker dat je elke keer dezelfde set data op kan vragen (al dan niet over een andere periode). Hieronder leggen we in een paar korte stappen uit hoe je dit kan doen.

  1. Vul alle filters en kolommen in zodat de voor jou gewenste rapportage is opgesteld
  2. Klik op het filter (trechter) icoon om het filterbeheer te openen.
  3. Voer in het veld Filter naam de naam van het filter in zoals je deze op wilt slaan.
  4. Druk op het diskette icoon om het filter op te slaan.
  5. Wil je op een later moment dezelfde filters raadplegen? Klik dan wederom op het filter icoon alvorens via het loepje jouw eerder aangemaakte filter te selecteren. Let op! Indien je er maar 1 hebt aangemaakt zal deze automatisch worden geselecteerd en is deze direct van toepassing op het rapport.

 

Legenda #

Kolom Kolom onderdeel Toelichting
Project Naam De naam zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Projectcode De automatisch gegenereerde unieke projectcode zoals weergegeven op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Opdrachtnummer Een handmatig in te voeren nummer voor interne doeleinde. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Extern id Gebruikt voor koppelingen met externe softwarepakketten.
Project directory Een handmatig in te voeren folderpad. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Omschrijving Een handmatig in te voeren omschrijving. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Type Het type project. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Status Eigenaar De eigenaar van het project, als gebruiker vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Relatie De relatie waarvoor het project is opgezet. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Contactpersoon De vastgelegde contactpersoon van de relatie voor dit project. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Status De huidige status van het project. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Begin De begindatum van het project. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Eind De einddatum van het project. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Financieel Vaste prijs Ja/Nee vraag die vastlegt of het project voor een vaste prijs wordt uitgevoerd. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Verkoopprijs De verkoopprijs van het project. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Gecalculeerde prijs Dit veld bevat de totaalsom van alle projectitems (uren target * activiteitsprijs)
Gerealiseerde omzet Totaal van op dit project geregistreerde uren * activiteitsprijs
Gerealiseerde kosten Totaal van op dit project geregistreerde uren * kostprijs
Maandbedrag Het maandbedrag zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Overig Aantal projectitems Het totale aantal projectitems (sub-categorieën) onder een project.
Aantal taken Het totale aantal taken van alle projectitems onder een project.
Factuurbedrag taken Het totale factuurbedrag van alle individueel ingevoerde factuurbedragen per taak zoals vastgelegd op Algemeen > Taak Stam.
Actief Ja/Nee vraag die vastlegt of een project nog actief is. Vast te leggen op de pagina Algemeen > Stam van het project.
Ingevoerd door Record van welke gebruiker het project heeft aangemaakt.
Ingevoerd op Record van wanneer de gebruiker het project heeft aangemaakt.