Raadplegen Rechten

Dit artikel gaat over het rechten overzicht onder het menu Raadplegen.Hierin wordt beschreven hoe het overzicht werkt, de gebruikte terminologie en hoe de gepresenteerde gegevens geïnterpreteerd moeten worden.

Gebruikersaccounts in Staff ontlenen autorisatie in het systeem door middel van rollen gekoppeld aan de gebruiker. Een rol kan recht geven op één of meerdere pagina’s, één of meer webparts en objecten.

 

ℹ Een webpart is een onderdeel van een pagina, dit kan een invulformulier zijn of een ander subonderdeel dat je op een webpagina kunt zien.
ℹ Een object in Staff is het beste te omschrijven als iets wat door gebruikers ingevoerd en gemuteerd kan worden. Zo is een persoon een object, een afdeling is een object, maar een document is ook een object.

Naast de rollen kan een gebruikersaccount ook direct recht hebben op Administraties en/of Administratiegroepen.

Om inzicht te krijgen in de rechtenstructuur is er een rapport beschikbaar op pagina Raadplegen ➡ Rechten ➡ Overzicht waarin deze uiteengezet is. Per tabblad wordt beschreven welke gegevens je te zien krijgt.

 

Gebruikers #

 

 

Afbeelding 1 – Overzicht rechten tabblad Gebruikers

Rol #

Het tabblad Rol toont de rechtenstructuur vanuit de rol gezien. Als je een lege zoekopdracht invoert dan krijg je alle rollen die beschikbaar zijn binnen jouw omgeving in Staff.

Een klik op de rol in het linker scherm toont welke gebruikers deze rol hebben en vervolgens de rechten die er aan gekoppeld zijn.

 

Pagina #

In dit tabblad start je vanuit de pagina en zoom je verder in naar de rollen en actieve gebruikers.

 

Object #

Vanuit dit blad zoek je eerst een object en daarna zie je welke rollen er recht op geven.

 

 

Functie #

Hier start je met de systeem functie en zoom je in op de gekoppelde rollen.

 

 

Administraties #

Zoekt naar administraties en de actieve gebruikers met rechten.

 

 

Administratiegroep #

Zoekt naar administratiegroepen en de actieve gebruikers met rechten.