Rechten

Dit artikel gaat over de rechtenstructuur zoals deze binnen de software gehanteerd wordt.