Registratie prestatie

Dit artikel gaat over de prestatie van de registratie. Hier is in een overzicht duidelijk wat de prestatie van de registraties zijn. Het gaat hier om 3 registraties, namelijk: Omzet prestatie, Marge prestatie en Uren prestatie.

Hieronder zie je een afbeelding van de pagina “Presatie registratie”. Het gaat in dit geval om het Prestatie overzicht onderaan de pagina.

 

 

 

Omzet Prestatie #

 

Het cijfer dat hier getoond wordt bestaat uit het verschil tussen de totale gerealiseerde omzet en het totale budget. Dit verschil is te vinden bij de prestatie pagina van de omzet. In de onderstaande afbeelding is met rood gemarkeerd waar het verschil getoond wordt.

 

 

 

 

Marge Prestatie #

 

Het cijfer dat hier getoond wordt is het totaal van de prestatie bij de Brutowinstmarge. In de onderstaande afbeelding is het getal rood gemarkeerd om te kunnen herleiden waar het getal uit de eerste afbeelding vandaan komt.

 

 

 

 

Uren Prestatie #

Het cijfer dat hier getoond wordt is het verschil tussen alle target uren van alle APG groepen en alle geregistreerde uren van alle APG groepen. De kolom waarnaar gekeken moet worden is rood gemarkeerd. Als de target uren van het totaal afgetrokken wordt, dan kom je op hetzelfde resultaat uit als op de prestatie registratie pagina.