Relatie Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in op het algemeen gebruik met daarbij een additionele focus op het gebruiken en beheren van de filteropties en de legenda.

Pagina:  Relaties → Relatie Totaal

Filters #

Filters zijn parameters welke je kan gebruiken om je zoekresultaten mee te beperken tot wat jij nodig hebt. Alle filter parameters en filters spreken voor zich.

Kolommen #

Bij de Kolommen kan je aangeven welke specifieke data je wel of niet in het rapport wilt weergeven. Zodoende kan je zonder Excel te gebruiken direct kolommen uitfilteren. De kolommen vallen ook onder de opgeslagen filters, deze zullen dus ook worden opgeslagen en automatisch weer worden gevuld bij het raadplegen van een opgeslagen filter.

Filters gebruiken en beheren #

Onder alle Raadplegen > Totaal rapportages is de mogelijkheid toegevoegd om filters te beheren. Zo kan je een vaste set filters opslaan om zo niet de filters elke keer opnieuw in te moeten stellen. Zo weet je zeker dat je elke keer dezelfde set data op kan vragen (al dan niet over een andere periode). Hieronder leggen we in een paar korte stappen uit hoe je dit kan doen.

  1. Vul alle filters en kolommen in zodat de voor jou gewenste rapportage is opgesteld
  2. Klik op het filter (trechter) icoon om het filterbeheer te openen.
  3. Voer in het veld Filter naam de naam van het filter in zoals je deze op wilt slaan.
  4. Druk op het diskette icoon om het filter op te slaan.
  5. Wil je op een later moment dezelfde filters raadplegen? Klik dan wederom op het filter icoon alvorens via het loepje jouw eerder aangemaakte filter te selecteren. Let op! Indien je er maar 1 hebt aangemaakt zal deze automatisch worden geselecteerd en is deze direct van toepassing op het rapport.

#

Bijzonderheden #

Via Relatie Totaal is het tevens mogelijk om;

  • Een export te genereren van de relaties via Exporteer selectie. Hierna kan je de lijst aanvullen met nieuwe relatiegegevens alvorens deze gegevens weer te importeren.
  • Een aangepaste export te importeren via Aanleveren relaties. Hier kan je de aangepaste export lijst inlezen om nieuwe relaties in de lijst aan te maken zonder deze één voor één in te hoeven vullen.
  • Een groep geselecteerde relaties te activeren of deactiveren via (De)activeer selectie. Selecteer je inactieve relaties dan worden deze geactiveerd. Selecteer je actieve relaties dan worden deze gedeactiveerd.
  • Een groep geselecteerde relaties te verwijderen via Verwijder selectie.

Legenda #

Kolom Onderdeel Toelichting
Stam Bedrijfsnaam De bedrijfsnaam zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Verkorte naam De verkorte naam zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Adres Het adres zoals vastgelegd onder adressen op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Postcode De postcode van het adres zoals vastgelegd onder adressen op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Plaats De plaats van het adres zoals vastgelegd onder adressen op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Land Het land van het adres zoals vastgelegd onder adressen op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Telefoon Het opgegeven telefoonnummer zoals vastgelegd onder communicatiemiddelen op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Internet De opgegeven website zoals vastgelegd onder communicatiemiddelen op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Email Het opgegeven mailadres zoals vastgelegd onder communicatiemiddelen op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
KvK nummer Het opgegeven KvK nummer zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Bankrekeningnummer Het opgegeven bankrekeningnummer zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
BTW nummer Het opgegeven BTW nummer zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Relatienummer Het opgegeven relatienummer zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Extern id Het opgegeven Extern ID zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Actief Dit geeft aan of de desbetreffende relatie actief is ja of nee.
Primair contactpersoon Voornaam De voornaam zoals opgegeven onder Contactpersonen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Roepnaam De roepnaam zoals opgegeven onder Contactpersonen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Tussenvoegsels De tussenvoegsels zoals opgegeven onder Contactpersonen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Achternaam De achternaam zoals opgegeven onder Contactpersonen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Geboortedatum- De geboortedatum zoals opgegeven onder Contactpersonen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Geslacht Het geslacht zoals opgegeven onder Contactpersonen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Aanhef De aanhef zoals opgegeven onder Contactpersonen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Titel voor De titel voor zijn naam van de contactpersoon zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Titel na De titel na zijn naam van de contactpersoon zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Functiebeschrijving De functiebeschrijving zijn naam van de contactpersoon zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Beschrijving De beschrijving zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
E-mail Het mailadres zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Telefoon Het telefoonnummer zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Mobiel Het mobiele nummer zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Internet De website zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Fax Het faxnummer zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Bezoekadres Het bezoekadres zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Postcode De postcode van het adres zoals vastgelegd onder adressen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Plaats De plaats van het adres zoals vastgelegd onder adressen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Land Het land van het adres zoals vastgelegd onder adressen op de pagina Algemeen > Stam van de contactpersoon.
Marketing Categorie grootte De categorie grootte zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
CRM type Het CRM type zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
1e contact via Via welk kanaal de relatie in contact is gekomen zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Branche De branche zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Beschrijving De additionele beschrijving zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Organisatie Moederbedrijf Het moederbedrijf zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Intermediair De intermediair relatie zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Accountmanager Voornaam De voornaam van de opgegeven accountmanager zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Roepnaam De roepnaam van de opgegeven accountmanager zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Tussenvoegsels De tussenvoegsels van de opgegeven accountmanager zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Achternaam De achternaam van de opgegeven accountmanager zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Facturatie Open voor facturatie Deze instelling geeft aan of de relatie staat ingesteld voor facturatie ja/nee. Vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Fact. naar intermediair Dit vinkje geeft aan of er naar de ingestelde intermediair moet worden gefactureerd ja of nee. Vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Standaard referentie De standaard referentie zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Betaalconditie De betaalconditie zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.
Boekadministratie De boekadministratie zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Stam van de relatie.