Rol aanmaken voor een afdeling, regio of organisatie.

Wil je een gebruiker toegang geven tot een afdeling, regio of organisatie, maar kan je de rol niet vinden? In dit artikel lichten we toe hoe je rollen aan kan maken. Zo hebben jouw gebruikers altijd toegang tot de juiste onderdelen van jouw organisatie!

Pagina: Inrichting → Rechten → Rollen

Algemene toelichting #

Rollen zorgen er voor dat je gebruikers toegang kan verlenen tot een afdeling, regio of organisatie om hun werkzaamheden voor die eenheid uit te kunnen voeren zoals uren registreren of plannen. Wil je weten hoe je een rol kan toekennen of bij een gebruiker kan wegnemen? Lees dan het volgende artikel; Rollen toekennen en verwijderen.

Rol aanmaken #

Nadat je bijvoorbeeld een regio hebt aangemaakt dien je een rol aan te maken om toegang tot deze regio te kunnen verstrekken via het gebruikersbeheer.

  1. Geef de naam op van de nieuwe rol conform de standaard syntaxis (voor Staff is dit standaard: AFD: Afdelingsnaam, REG: Regionaam, ORG: Organisatienaam)
  2. Klik op het diskette-icoon om de rol op te slaan
  3. Navigeer naar de pagina Inrichting > Rechten > Objectrechten
  4. Zoek bij Rol de zojuist aangemaakte rol op
  5. Zoek bij Dataobject onderwerp naar de zojuist aangemaakte regio
  6. Zet alle vinkjes (Openen, Wijzigen, Toevoegen, Verwijderen, Uitvoeren)
  7. Druk op het diskette-icoon om op te slaan.

Hierna is de rol klaar om aan een gebruiker toe te kennen.