Rooster status

Dit artikel gaat over de Rooster status pagina.

 

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de roosters binnen de actieve afdeling. Per geroosterde dag wordt getoond hoeveel medewerkers, hoeveel uren productief en improductief er geroosterd zijn. Ook zien we wat de status is van het rooster: gepubliceerd of niet gepubliceerd.

 

De op het scherm getoonde gegevens kunnen per vaste periode of per handmatig ingestelde start- en einddatum geladen worden.

Status indicatie #

De status indicator geeft aan hoeveel dagen er tussen vandaag en de laatste roosterpublicatie zitten. Met de kleuren groen of rood geeft de indicator aan of er wel of niet aan de minimale grenswaarde voldaan is. Standaard ligt deze grenswaarde voor roosterpublicaties 5 dagen vooruit, maar deze zijn ook per registratie in te stellen.

 

Verversen #

In de praktijk kan het voorkomen dat er een roosterwijziging of publicatie plaatsvind op het moment dat het statusoverzicht al geopend is. Er zijn twee knoppen om de op het scherm getoonde data te verversen en de meest actuele gegevens op te halen:

 

 

  1. De knop “Actueel” ververst alle data op het scherm binnen de gekozen periode.
  2. Het icoon “verversen” binnen de status indicator ververst de publicatiestatus.

 

 

Exporteren #

De op het scherm getoonde data kan eenvoudig naar Excel of Word geëxporteerd worden middels een klik op de export-buttons onderaan de pagina.