Rusttijden instelling minimaal onafgebroken rust

Dit artikel gaat over het inrichten van de CAO rekenregels voor wat betreft rusttijden van medewerkers in roosters.

Binnen de inrichting van Staff is het mogelijk om minimum rusttijden voor medewerkers in te stellen. Deze instelling is een onderdeel van de CAO rekenregels en is bedoeld om de roosters te controleren op onafgebroken rustperioden conform Arbeidstijdenwet en CAO. De implementatie hiervan is in overleg met de klant en is geen standaard instelling.

CAO instellingen #

De inrichting doe je op pagina Inrichting → Tabellen → CAO

 

Maximum aantal uren per dienst wordt ingevuld in hele uren, bij overschrijding van het aantal uren in roosters wordt de conflicterende dienst gemarkeerd. Bij het invullen van het rooster ziet de roostermaker een rode melding dat de werktijd niet langer mag zijn dan het ingestelde aantal uren.

Indien deze niet ingevuld is, wordt er niet op gecontroleerd.

Minimum aantal vrije weekends per jaar is het aantal zaterdagen + zondagen per volledig jaar waarop geen roosters gemaakt mogen worden. Beide dagen moeten vrij zijn. Bij overschrijding van dit aantal zal er in het rooster een rode markering getoond worden.

Indien deze niet ingevuld is. wordt er niet op gecontroleerd.

 

Rustregels (vereiste onafgebroken rustperiodes) #

Hier stel je in hoeveel onafgebroken rust er minimaal in een periode moet zijn. Minuten rust hier voer je het aantal minuten in, het systeem berekent hoeveel uren dit zijn. Optioneel kun je dit splitsen in een aantal minuten.

 

Onderstaand voorbeeld betekent het volgende:

 

 

In een periode van 9 dagen moet een medewerker 32:00 uur rust genieten gesplitst in periode van 24:00 uur en 08:00 uur (de rest).

Het is mogelijk om uitzonderingen binnen een rustperiode in te stellen. In plaats van alleen de hoofdinstelling wordt dan ook gecontroleerd of er voldaan wordt aan de uitzonderingen. Indien de uitzonderingen wel voldoen, zal er geen melding in het rooster weergegeven worden.

Onderstaand voorbeeld betekent het volgende:

 

In een periode van 1 dag moet de medewerker minstens 11:00 uren onafgebroken rust genieten. Of in een periode van 7 dagen 1x 08:00 uren en 1x 10:00 uren rust.

 

Uitwerking in roosters #

Overtreding van de rusttijdenregels uit zich in de personenroosters en de 4-wekenroosters doormiddel van een rode markeringslijn aan de rechterkant van het rooster. Wanneer je je muisaanwijzer boven deze lijnt houdt, krijg je een weergave van welke regels er op welke dag overtreden worden. Hieronder zie je een voorbeeld:

 

 

 

In het dienstenrooster zie je per medewerker een rode lijn aan de rechts van de naam. Houdt de muisaanwijzer boven deze lijn om details van de overtreding te zien.