Seniorenregeling met spaaruren

Standaard worden wanneer de spaarurenregeling van toepassing is seniorendagen meegenomen in de berekening van de spaaruren. Deze vallen dan binnen de sluitingsweken.

Hierdoor krijgt de desbetreffende medewerker dus niet meer dagen vrij in het jaar, maar hoeft deze per dag iets minder te werken.

Indien het de bedoeling is dat dergelijke additionele uren buiten de sluitingsweken worden opgenomen kan dit per CAO worden ingericht.

Navigeer naar de pagina Inrichting > Tabellen > CAO > CAO en selecteer de desbetreffende CAO.

Hier zet je het vinkje Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen aan, de uren zullen nu apart worden toegekend bij het collectief verstrekken.