Standaard MaxCC CAO rekenregels toelichting

Wil je meer weten over hoe de standaard cao rekenregels tot stand komen? In dit artikel lichten we toe waar deze voor zijn en hoe deze werken. Zo weet je precies welke je moet kiezen en of je wellicht op maat rekenregels wil hanteren!

Heeft betrekking op de App: Personeel (en werkt door in app Uren)

Algemene toelichting #

In Staff is het mogelijk om aan een medewerker een cao te koppelen. We refereren met deze cao aan een ingerichte set rekenregels op basis waarvan het systeem al zijn berekeningen uit kan voeren. Ik zal in de rest van het artikel in plaats van naar “cao rekenregels” verwijzen naar enkel “cao”.

Wij hebben 4 cao’s uitgewerkt zodat men hier direct gebruik van kan maken, hier is geen verdere afstemming voor vereist. Hieronder zal per cao worden aangegeven welke parameters er aan gepaard gaan om deze te kunnen vergelijken. Wil je in de logica afwijken van al deze cao’s? Dan zal er een cao op maat gemaakt moeten worden, neem hierover contact op met support@staff.nl voor meer informatie.

TIP! Je kan doorklikken op de tabellen om deze in te zien.

Cao’s #

cao Bedrijfscatering
Onderdeel Ingesteld op
Werkuren per week 40
Vakantieuren per jaar 200
Invalkrachtvakantieuren per jaar n.v.t.
ATV uren per jaar 104
ATV uitbetalen n.v.t.
Aantal normale werkuren per dag 9
Maximum aantal uren per dienst n.v.t.
Weken per jaar (voor berekeningen) 52,18
Minimum aantal vrije weekends per jaar n.v.t.
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) 6,5
Vakantiegeldpercentage 8
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen n.v.t.
Overwerk uitbetalen n.v.t.
Alleen hoogste % uitkeren n.v.t.
Vaste urennorm per maand n.v.t.
Feestdagen zijn werkdagen n.v.t.
Gebruik feestdagtoeslag n.v.t.
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen n.v.t.
Onregelmatigheidstabel Bedrijfscatering ORT ’18 uniform
Overwerktabel Bedrijfscatering OWT ’18 uniform
Ziekteuitbetalingspercentagetabel Catering
Kostentabel Horeca standaard (systeem tabel)
Uurberekeningsoort n.v.t.

 

Additionele uren op leeftijd
Vanaf leeftijd VAK uren ATV uren
57 0 36
58 0 48
59 0 60
60 0 72
61 0 84

 

Additionele uren op anciënniteit
Vanaf anciënniteit VAK uren ATV uren
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Geen cao (geen kosten)
Onderdeel Ingesteld op
Werkuren per week 40
Vakantieuren per jaar 0
Invalkrachtvakantieuren per jaar 0
ATV uren per jaar 0
ATV uitbetalen 0
Aantal normale werkuren per dag 9
Maximum aantal uren per dienst n.v.t.
Weken per jaar (voor berekeningen) 52,18
Minimum aantal vrije weekends per jaar n.v.t.
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) 6,5
Vakantiegeldpercentage 8
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen n.v.t.
Overwerk uitbetalen n.v.t.
Alleen hoogste % uitkeren n.v.t.
Vaste urennorm per maand n.v.t.
Feestdagen zijn werkdagen n.v.t.
Gebruik feestdagtoeslag n.v.t.
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen n.v.t.
Onregelmatigheidstabel n.v.t.
Overwerktabel n.v.t.
Ziekteuitbetalingspercentagetabel n.v.t.
Kostentabel Geen kosten
Uurberekeningsoort n.v.t.

 

Additionele uren op leeftijd
Vanaf leeftijd VAK uren ATV uren
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Additionele uren op anciënniteit
Vanaf anciënniteit VAK uren ATV uren
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Horeca
Onderdeel Ingesteld op
Werkuren per week 38
Vakantieuren per jaar 190
Invalkrachtvakantieuren per jaar 0
ATV uren per jaar 0
ATV uitbetalen n.v.t.
Aantal normale werkuren per dag 24
Maximum aantal uren per dienst n.v.t.
Weken per jaar (voor berekeningen) 52,14
Minimum aantal vrije weekends per jaar n.v.t.
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) 6,5
Vakantiegeldpercentage 8
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen n.v.t.
Overwerk uitbetalen n.v.t.
Alleen hoogste % uitkeren n.v.t.
Vaste urennorm per maand n.v.t.
Feestdagen zijn werkdagen Ja
Gebruik feestdagtoeslag n.v.t.
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen n.v.t.
Onregelmatigheidstabel n.v.t.
Overwerktabel n.v.t.
Ziekteuitbetalingspercentagetabel Horeca
Kostentabel Universele Horeca Kostentabel
Uurberekeningsoort n.v.t.

 

Additionele uren op leeftijd
Vanaf leeftijd VAK uren ATV uren
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Additionele uren op anciënniteit
Vanaf anciënniteit VAK uren ATV uren
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Hospitality deel A
Onderdeel Ingesteld op
Werkuren per week 40
Vakantieuren per jaar 200
Invalkrachtvakantieuren per jaar 0
ATV uren per jaar 104
ATV uitbetalen n.v.t.
Aantal normale werkuren per dag 9
Maximum aantal uren per dienst n.v.t.
Weken per jaar (voor berekeningen) 52,14
Minimum aantal vrije weekends per jaar n.v.t.
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) 6,5
Vakantiegeldpercentage 8
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen Ja
Overwerk uitbetalen Ja
Alleen hoogste % uitkeren Ja
Vaste urennorm per maand n.v.t.
Feestdagen zijn werkdagen n.v.t.
Gebruik feestdagtoeslag Ja, 100%.
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen Ja
Onregelmatigheidstabel Bedrijfscatering ORT ’18 uniform
Overwerktabel Bedrijfscatering OWT ’18 uniform
Ziekteuitbetalingspercentagetabel Catering
Kostentabel Catering standaard
Uurberekeningsoort n.v.t.

 

Additionele uren op leeftijd
Vanaf leeftijd VAK uren ATV uren
57 0 36
58 0 48
59 0 60
60 0 72
61 0 84

 

Additionele uren op anciënniteit
Vanaf anciënniteit VAK uren ATV uren
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Hospitality deel A
Onderdeel Ingesteld op
Werkuren per week 38
Vakantieuren per jaar 190
Invalkrachtvakantieuren per jaar 0
ATV uren per jaar 0
ATV uitbetalen n.v.t.
Aantal normale werkuren per dag 24
Maximum aantal uren per dienst n.v.t.
Weken per jaar (voor berekeningen) 52
Minimum aantal vrije weekends per jaar n.v.t.
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) 6,5
Vakantiegeldpercentage 8
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen Ja
Overwerk uitbetalen n.v.t.
Alleen hoogste % uitkeren n.v.t.
Vaste urennorm per maand n.v.t.
Feestdagen zijn werkdagen n.v.t.
Gebruik feestdagtoeslag n.v.t.
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen n.v.t.
Onregelmatigheidstabel Hospitality deel B
Overwerktabel n.v.t.
Ziekteuitbetalingspercentagetabel Catering
Kostentabel Horeca standaard (systeem tabel)
Uurberekeningsoort n.v.t.

 

Additionele uren op leeftijd
Vanaf leeftijd VAK uren ATV uren
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Additionele uren op anciënniteit
Vanaf anciënniteit VAK uren ATV uren
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Additioneel verlof #

De verstrekking van additionele verlofuren vanuit de rekenregels van de CAO, zie je als aparte ingreep en in de omschrijving terug.
Afbeelding – Opbouw Vakantie met additioneel verlof vanuit anciënniteit regels CAO
Het is toegevoegd in de opbouw van de medewerkers van type bovenwettelijk (indien VAK) verlof, zij zien dat in de kolom bovenwettelijk in hun overrzichten. Als je voor jezelf een controle wil doen, kun je een dummy medewerker (tijdelijk) een dienstverband geven die voldoet aan de additionele staffel.
Afbeelding – Voorbeeld staffel instelling additioneel verlof bij een CAO
Rekenvoorbeeld op 18-1-2024:
Rebecca heeft een dienstverband begindatum 01-02-2019, zij heeft een contractverplichting van 20 uren per week. Voor additioneel verlof valt haar anciënniteit binnen staffel 3 tot 6 jaar en dat zijn 8,00 uren per jaar. Op basis van haar FTE-factor 0,5 zijn dat voor Rebecca 4,00 additionele VAK uren per jaar. Dat is 20 minuten per maand.