Telefoon- en adressenlijst

Dit artikel gaat over de telefoon- en adressenlijst met organisatie keuze.

Op deze pagina kan de werkgever een lijst uitdraaien en exporten van alle adressen, e-mail adressen en telefoonnummers van alle werknemers per organisatie. Dit rapport is niet toegankelijk voor de werknemer.