Tijdelijke gebruikersvervanging

Is er iemand tijdelijk afwezig en neemt iemand anders zijn/haar werkzaamheden tijdelijk waar? In dit artikel lichten we toe hoe je de rechten van een gebruiker tijdelijk aan iemand anders kan toekennen. Zo hebben de gebruikers altijd de juiste toegang en werken ze door zonder problemen!

Pagina: Inrichting → Gebruikers → Beheer

Algemene toelichting #

Tijdelijke gebruikersvervanging is een functionaliteit die je kan gebruiken om een specifieke gebruiker tijdelijk de rechten toe te kennen van een andere gebruiker. Stel; een manager welke standaard de uren registreert gaat op vakantie en iemand neemt deze werkzaamheden tijdelijk over. Deze functionaliteit geeft de gewenste gebruiker tijdelijk dezelfde rechten als de te vervangen gebruiker waardoor deze de werkzaamheden kan overnemen.

Handleiding voor correct gebruik #

  1. Navigeer naar de pagina Beheer
  2. Zoek de naam van de medewerker op in het veld Gebruiker
  3. Klik op het gele plusje bij Tijdelijke gebruikersvervanging
  4. Zoek de te vervangen gebruiker op
  5. Geef op vanaf en t/m welke datum de vervanging plaats moet vinden
  6. Druk op OpslaanLet op! De gebruikersvervanging is standaard pas vanaf de volgende dag van toepassing. Wil je dat de vervanging per direct van toepassing is? Klik dan op Nu de gebruikersvervanging verversen om dit toe te passen.

#