Uren normen

Deze pagina gaat over de verschillende urennormen in de software en hoe tijd-voor-tijd en overuren tot stand komen.

Het systeem berekent TVT (overuren) voor een medewerker op één manier: URENREGISTRATIE – NORM  = TVT

Een urennorm is een rekenmethode voor het omzetten van contracturen per week naar uren per dag. Deze omrekening is nodig aangezien een maand niet uit een vast aantal weken bestaat. Als medewerker ga je namelijk een dienstverband aan voor een aantal contracturen per week, echter de verloning vindt plaats per maand. Om deze reden worden in een aantal urenoverzichten de tellingen per maand weergegeven.

In deze software kunnen er 3 verschillende urennormen gehanteerd worden:

  1. Vaste maandnorm
  2. Variabele norm op basis van kalenderdagen
  3. Variabele norm op basis van SV-dagen (verloonbare dagen)

De ervaring leert dat de ene norm beter bij de praktijk aansluit van het ene bedrijf, en de andere norm beter bij een ander bedrijf. In zijn algemeenheid zijn dit de vuistregels:

  • Indien medewerkers alleen op doordeweekse dagen werken sluit de norm op basis van de SV-dagen volledig aan bij de praktijk.
  • Indien medewerkers ook in het weekeinde ingeroosterd worden, dan sluit de norm op basis van kalenderdagen het beste aan bij de praktijk.

De juiste instelling zorgt voor de minste afwijkingen van de gewerkte uren t.o.v. de norm (de TvT-uren).

Berekening urennormen #

Op jaarbasis is de norm natuurlijk identiek. Echter afhankelijk van de gekozen instellingen kunnen er per maand verschillen zijn. Om je een beeld te geven van de verschillen zetten we ze hier voor een voorbeeldjaar naast elkaar:

 

 

 

 

Vaste maandnorm #

De vaste maandnorm wordt berekend door simpelweg de jaarnorm door 12 maanden te delen. Elke maand heeft hierdoor een gelijke vaste norm.

 

 

 

 

Jaarnorm: contracturen per week * weken per jaar = jaarnorm 38 * 52 = 1976
Vaste maandnorm: jaarnorm / maanden per jaar 1976 / 12 = 164,67

Instellingen #

Om de uren van een medewerker volgens de vaste maandnorm te laten berekenen, kan er op de pagina Dienstverband → Contracten een vinkje gezet worden:

 

 

 

Ook is het mogelijk om binnen de inrichting van de cao aan te vinken dat de uren van alle medewerkers automatisch volgens de vaste maandnorm berekend worden.

 

Vaste maandnorm in het rooster #

 

Wanneer er voor een werknemer de “vaste maandnorm” is ingesteld, dan kan het voorkomen dat er in het weekrooster afwijkende “nog te plannen” uren getoond worden. De reden hiervoor is de omrekening voor de maandnorm van week → jaar → maand en vervolgens in het rooster weer terugrekenen van maand → dag → week.

Hieronder geven we een voorbeeld van de normberekening binnen het rooster voor een medewerker met 38 contracturen per week:

 

 

 

Variabel kalender #

Voor deze normberekening vindt er een omrekening naar norm per dag plaats aangezien de norm naar het aantal kalenderdagen wordt berekend. Vervolgens vermenigvuldigen we dit getal met het aantal dagen in de maand.

 

 

 

 

Norm per dag: jaarnorm / dagen per jaar 1981,43 / 365 = 5,43
Variabel kalender: normperdag * dagen per maand Januari: 5,43 * 31 = 168,29

CAO: fout in weekberekening #

Een standaard (geaccepteerde) fout in de cao is dat gesteld wordt dat een kalenderjaar uit 52 weken bestaat, dit is pertinent onjuist. Een kalenderjaar bestaat uit 365 dagen en in het geval van een schrikkeljaar uit 366 dagen.

 

Wanneer we uit gaan van 7 dagen per week, bestaat een jaar uit:

{365 \over 7} = {52,14 weken} = {52weken} + {1 dag}

Om deze reden berekenen we de jaarnorm als volgt:

{jaarnorm} = {contract uren per week} * {52 + {1 \over 7}}

 

Instellingen #

De variabele norm volgens kalenderdagen is de standaardnorm voor uren. Deze norm wordt gehanteerd wanneer er geen andere norm gekozen is.

 

 

Variabel SV-dagen #

De maandnorm op basis van SV-dagen wordt berekend volgens het aantal werkbare of verloonbare dagen in de maand. Deze norm is alleen bruikbaar voor medewerkers die altijd dezelfde werktijden op dezelfde dagen hebben, maar sluit in dat geval wel het beste aan bij de praktijk.

 

De berekening geschiedt volgens een dagnorm op basis van een vast aantal werkdagen. Hieronder een voorbeeld voor 38 contracturen per week en 5 werkdagen (maandag t/m vrijdag).

 

 

 

Dagnorm: {contracturen per week \over werkdagen} $${38 \over 5} = 7,6 uren
Maandnorm: dagnorm * werkbare dagen$$ Juni: 7,6 * 20 = 152,00

Instellingen #

Deze norm wordt vanzelf ingeschakeld wanneer er voor een medewerker een persoonlijk werkschema wordt ingesteld. Dit werkschema wordt op de pagina Dienstverband → Werkschema ingesteld.

 

Voor de eerdergenoemde contractverplichting kan het onderstaande werkschema van toepassing zijn:

 

 

 

Tijd-voor-tijd #

Afhankelijk van de werkwijze van de werkgever met deze software worden TvT-uren automatisch uitgerekend. Op de pagina Uren → Rapporten → TVT-uren krijgen medewerkers inzicht in hun berekende saldo. Afhankelijk van welke urennorm gekozen is, kunnen de getallen per maand van elkaar verschillen. Op jaarbasis is het saldo gelijk.

 

Om je meer inzicht te geven in de tijd-voor-tijd berekening kunt je de onderstaande controlesheet downloaden. In dit Excel sheet vul je het aantal gewerkte uren en het aantal uren opgenomen tvt per maand in. Ook geef je de contractverplichting per maand in en een eventueel startsaldo. De groen gemarkeerde velden dienen ingevuld te worden.

Er zijn twee versies van de controle sheet beschikbaar; een voor berekening a.d.h.v. de variabele norm volgens kalenderdagen en de andere voor de vaste maandnorm.