Uren Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in op het algemeen gebruik met daarbij een additionele focus op het gebruiken en beheren van de filteropties en de legenda.

Pagina:  Raadplegen → Uren Totaal

Filters #

Filters zijn parameters welke je kan gebruiken om je zoekresultaten mee te beperken tot exact wat jij nodig hebt. De meeste parameters en filters spreken voor zich, waar wellicht additionele informatie voor vereist is zijn de volgende;

 • Organisatorische eenheid is een multiselect, hiermee kun je op basis van je rechten een selectie maken van één of meerdere organisaties, regio’s en afdelingen.
 • Detailniveau vertaalt zich in het rapport in hoeveel data er per regel weergegeven wordt.
  Kies je ‘Dag’ dan krijg je per dag een regel, kies je ‘week’ dan krijg je per weeknummer een regel, etc.
 • Is gefiatteerd* toont o.b.v. de selectie alleen de uren die wel/niet gefiatteerd zijn. Dit filter werkt alleen wanneer het detailniveau ‘Registratie’ is geselecteerd.
 • Is gesloten* toont o.b.v. de selectie alleen de uren die wel/niet gefiatteerd zijn. Dit filter werkt alleen wanneer het detailniveau ‘Registratie’ is geselecteerd.
 • Eenheid is de weergave in Uren, Tijd (uren:minuten) of Kosten (euro’s). De hier gebruikte kostprijs is altijd de berekende integrale kostprijs per uur van de medewerker.

Kolommen #

Bij de Kolommen kan je aangeven welke specifieke data je wel of niet in het rapport wilt weergeven. Zodoende kan je zonder Excel te gebruiken direct kolommen uitfilteren. De kolommen vallen ook onder de opgeslagen filters, deze zullen dus ook worden opgeslagen en automatisch weer worden gevuld bij het raadplegen van een opgeslagen filter.

Filters gebruiken en beheren #

Onder alle Raadplegen > Totaal rapportages is de mogelijkheid toegevoegd om filters te beheren. Zo kan je een vaste set filters opslaan om zo niet de filters elke keer opnieuw in te moeten stellen. Zo weet je zeker dat je elke keer dezelfde set data op kan vragen (al dan niet over een andere periode). Hieronder leggen we in een paar korte stappen uit hoe je dit kan doen.

 1. Vul alle filters en kolommen in zodat de voor jou gewenste rapportage is opgesteld
 2. Klik op het filter (trechter) icoon om het filterbeheer te openen.
 3. Voer in het veld Filter naam de naam van het filter in zoals je deze op wilt slaan.
 4. Druk op het diskette icoon om het filter op te slaan.
 5. Wil je op een later moment dezelfde filters raadplegen? Klik dan wederom op het filter icoon alvorens via het loepje jouw eerder aangemaakte filter te selecteren. Let op! Indien je er maar 1 hebt aangemaakt zal deze automatisch worden geselecteerd en is deze direct van toepassing op het rapport.

Bijzonderheden #

In dit rapport worden ook kosten over de improductieve uren berekend, dat doen we in onze managementcockpits nooit. Derhalve adviseren we nooit dit rapport te vergelijken met een
managementcockpit zoals Arbeidsproductiviteit.

Tevens tonen we voor elke improductieve activiteit een additionele kolom met het aantal dagen waarop deze activiteit is geboekt. Aangezien deze kolomnaam per activiteit verschilt is dit niet opgenomen in de legenda. De syntaxis hier is “ActiviteitAfkorting Dagen”, bijvoorbeeld “SV Dagen”.

Legenda #

Categorie Kolom Gegeven
Dienstverband Persnr Personeelsnummer
Roepnaam Roepnaam
Tussenvoegsel Tussenvoegsel
Achternaam Achternaam
Afdelingscode De afdelingscode van de verloningsafdeling van de medewerker
Afdeling De verloningsafdeling van de medewerker. (De afdeling waaronder hij/zij is ingevoerd)
Regio De naam van de verloningsregio van de medewerker
Organisatiecode De organisatiecode van de verloningsorganisatie van de medewerker
Organisatie De naam van de verloningsorganisatie van de medewerker
Contract Bij uren: contracturen in periode 32,5 Bij tijd: contracturen in uren:minuten 32:30 Bij kosten: contracturen maal uurkosten € 574 (afgerond hele euro’s)
Roosternorm Uren, Tijd, Kosten van het aantal uren dat de medewerker zou moeten werken in de opgegeven periode conform de roosternorm
Rooster Rooster totaal Uren, Tijd, Kosten ingeroosterd in periode
Rooster Prod. Uren, Tijd, Kosten ingeroosterd op productieve activiteiten in periode
Rooster Improd. Uren, Tijd, Kosten ingeroosterd op improductieve activiteiten in periode
Urenregistratie Urenregistratie Uren, Tijd, Kosten geregistreerde uren in periode
Per afdeling De eventuele uitsplitsing per kolom per naam van de afdeling waar de uren op zijn geregistreerd
Gefiatteerd Uren, Tijd, Kosten van urenregistratieregels die gefiatteerd zijn in periode. Indien urenregistratie gesloten is dan geldt dat ook als gefiatteerd in dit rapport
Afwijking Roosternorm Absoluut verschil tussen de uren, tijd of kosten van de totale registratie tegenover de norm
Afwijking % Procentueel verschil tussen de uren, tijd of kosten van de totale registratie tegenover de norm
Registratie productief Uren, Tijd, Kosten van het totale aantal geregistreerde productieve uren
Afwijking Roosternorm prod. Absoluut verschil tussen de uren, tijd of kosten van de productieve registratie tegenover de norm
Afwijking prod. % Procentueel verschil tussen de uren, tijd of kosten van de productieve registratie tegenover de norm
Normaal Uren, Tijd, Kosten normale uren zonder toeslagberekening vanuit de toeslagtabellen
Toeslag Uren, Tijd, Kosten toeslag uren vanuit de toeslagtabellen, uitgesplitst per activiteit
Registratie improductief Uren, Tijd, Kosten van het totale aantal geregistreerde improductieve uren, in opvolgende kolommen uitgesplitst per activiteit
Niet tijdgebonden registraties Bedragen van de Niet tijdgebonden registraties komen voort uit de vinkjes per urenregistratie, zoals Lunch en Maaltijd.
Overig Postcode medewerker Postcode van het woonadres van de medewerker
Postcode locatie Postcode van het bezoekadres van de locatie
Roosterregio (actief) Opsomming in tekst van actieve roosterregio’s waaraan de medewerker gekoppeld is als regiomedewerker
Klokregistratie Uren, Tijd, Kosten geklokte uren in periode
Ingrepen Uren, tijd, kosten van ingrepen, in opvolgende kolommen uitgesplitst per type; TVT, Spaaruren, VAK, ATV
Persoonlijke toeslagen Dit bedrag komt voort uit de salariskaart.
Reiskosten Dit bedrag komt voort uit de salariskaart + de pagina “Extra reiskosten” indien gebruikt.