Urenregistratie fiatteren

Dit artikel gaat over het goedkeuren/afkeuren (fiatteren) van ingevoerde urenregistratie.

Het is mogelijk om een controle fase in te passen in het proces van de urenregistratie, dit middels fiatteren. Deze optie kan per organisatie ingeschakeld worden. Een overzicht van de openstaande diensten is terug te vinden onder het menu-item Regio-Prestatie.

Overzicht te fiatteren uren #

 • Op pagina Regio-Prestatie → Fiatteren kun je een overzicht opvragen van alle openstaande urenregistraties van medewerkers voor wie uren zijn geregistreerd op locaties die binnen jouw regio vallen. In de kolom “Diensten open” zie je in de rode blokken hoeveel urenregistraties per medewerker nog niet gefiatteerd zijn.

 

 

 • Indien het blok groen is dan zijn alle urenregistraties gefiatteerd. Standaard zijn de groene blokken verborgen, vink aan “Toon ook medewerkers die al bij zijn” om deze ook weer te geven.

 

 

 • De kolom “Afdeling” geeft weer op welke locatie/afdeling de uren geschreven zijn.

 

 

 • De grensdatum kan uit de kalender gekozen worden, het systeem meet tot maximaal 90 dagen terug hoeveel openstaande registraties er zijn.

 

 

 

 

Urenregistratie fiatteren (per afdeling/locatie) #

 • Urenregistratie per afdeling biedt de mogelijkheid om uren per dag op één locatie/afdeling voor alle medewerkers vast te leggen. Gebruik deze methode om uren te fiatteren van medewerkers die buiten jouw regio vallen, maar wel uren geregistreerd hebben op een van jouw locaties.

 

 

 • Kies vanuit het Managerloket voor Urenregistratie (URS Afdeling) of navigeer naar pagina AFDELING → Aan-afwezigheid → Uren → Registratie → Per afdeling. Selecteer in het linker menu de gewenste afdeling en uit de kalender de gewenste datum.

 

 

 • Alle niet gefiatteerde registraties zijn met een rood icoon gemarkeerd. Klik op dit icoon om de registratie goed te keuren, de kleur wijzigt nu naar groen. Sla de urenregistratie op met het diskette-icoon om de status “Gefiatteerd” definitief te maken.

 

 

 • Registraties met de status “Gefiatteerd” kunnen niet meer gemuteerd worden.

 

 

 • Wil je alle weergegeven registraties de status “Gefiatteerd” geven? Klik in de donkergrijze balk op het icoon F.

 

 

 

 

Urenregistratie fiatteren (per persoon) #

 • Urenregistratie per persoon biedt de mogelijkheid om voor één medewerker de hele week uren vast te leggen.

 

 

 • Klik vanuit het Regio-Prestatie – Fiatteren overzicht op de “GO” button om direct naar de uren van deze medewerker te gaan. Je kunt ook navigeren naar pagina PERSOON → Aan-afwezigheid → Uren → Registratie → Per dag. Kies in het linker menu de medewerker en uit de kalender de gewenste dag.

 

 

 • Alle niet gefiatteerde registraties zijn met een rood icoon gemarkeerd. Klik op dit icoon om de registratie goed te keuren, de kleur wijzigt nu naar groen. Sla de urenregistratie op met het diskette icoon om de status “Gefiatteerd” definitief te maken.

 

 

 • Registraties met de status “Gefiatteerd” kunnen niet meer gemuteerd worden.

 

 

 • Wil je alle weergegeven registraties de status “Gefiatteerd” geven? Klik in de donkergrijze balk op het icoon F.

 

 

 

 

Rechten en instellingen #

🛈 De op deze pagina besproken instellingen zijn bedoeld voor systeem beheerders en inrichters.

 

De mogelijkheid om uren fiatteren toe te staan is een instelling binnen de inrichting van de urenregistratie op organisatie-niveau. Je kunt per organisatie aangeven of de uren gefiatteerd kunnen worden. Voor eigen organisaties zal deze optie vaak aan staan, voor uitzendorganisaties is logischer om deze optie uit te schakelen. Het instellen ervan doe je op pagina Inrichting → Uren → Urenregistratie → Instellingen. Vink aan “Urenregistratie fiatteren” en sla deze op.

 

 

De mogelijkheid om de urenregistratie te fiatteren is aan rechten gebonden. Er is een gescheiden autorisatie voor het fiatteren van urenregistratie en het nadien kunnen muteren van reeds gefiatteerde registraties. Hiervoor zijn twee rollen van belang, gebruikers met onderstaande rollen hebben de volgende mogelijkheden:

 • URS13: Urengoedkeurder, heeft de mogelijkheid om in de urenregistratie niet-gefiatteerde uren de status “Gefiatteerd” te geven;
 • URS14: Goedgekeurde uren resetten, heeft de mogelijkheid om registraties met de status “Gefiatteerd” te muteren.