Urenregistratie instellingen per medewerker

Wil je de instellingen voor de urenregistratie voor een medewerker specificeren? In dit artikel lichten we toe waar en hoe je dit kan doen. Zo maak je de invoer zo gemakkelijk mogelijk!

Pagina: Aan-Afwezigheid > Uren per medewerker > Instellingen urenregistratie per medewerker

Algemene toelichting #

Op deze pagina worden alle aan de medewerker gerelateerde urenregistratie / rooster instellingen beheerd. Hieronder volgt een lijst met daarin alle opties op deze pagina en een toelichting per onderdeel.

Legenda #

Onderdeel Toelichting
Standaardactiviteit Dit veld stel je in indien iemand vrijwel altijd dezelfde werkzaamheden uitvoert en het wenselijk is deze activiteit standaard te vullen in de urenregistratie. Zo hoef je deze niet steeds handmatig te selecteren.
Standaard afdeling Dit veld stel je in indien iemand vrijwel altijd op dezelfde locatie werkt het wenselijk is deze locatie standaard te vullen in de urenregistratie. Zo hoef je deze niet steeds handmatig te selecteren.
Standaard pauze Dit veld stel je in indien iemand standaard een pauze nuttigt die in tijd afwijkt van de pauze zoals gedefinieerd voor heel het bedrijf. Zo hoef je deze niet steeds handmatig aan te passen.
Standaard split-shift Indien aangevinkt wordt er voor de medewerker standaard een tweede invoerregel per dag weergegeven t.b.v. invoer split-shift in de urenregistratie.
Extra componenten Indien er niet tijdgebonden activiteiten zijn ingericht zoals “Maaltijd” kan men deze in de urenregistratie dagelijks aanvinken indien deze zijn genuttigd. Is dit standaard voor een medewerker? Dan kan je deze standaard aan laten vinken door deze hier aan te vinken.
Roostergroep Medewerkers worden in het rooster gegroepeerd op de hier ingestelde roostergroep. In het rooster zie je met groepnaam en kleur het onderscheid tussen de groepen.
Mag niet uitgeleend worden Zet dit vinkje aan indien een medewerker niet mag worden uitgeleend naar andere afdelingen. De medewerker komt dan niet meer naar voren wanneer afdelingsmanagers medewerkers opzoeken om in te lenen op hun afdeling.
Uitsluiten roosterautomaat Werk je met automatisch roosteren en moet deze medewerker worden genegeerd bij het maken van de roosters? Zet dan dit vinkje aan.
Volgorde Dit is de volgorde waarop medewerkers in lijsten zoals Urenregistratie en Rooster worden gepositioneerd. De volgorde is van laag (=boven) naar hoog (=beneden). Indien er voor de medewerker een roostergroep is ingesteld, dan geldt eerst de volgorde van de roostergroep en daarna de volgorde per medewerker. Dit betreft dezelfde volgorde zoals ingesteld door op # te klikken in de urenregistratie per afdeling.
Uren fiatteren uitstellen *Alleen van toepassing wanneer men gebruik maakt van direct fiatteren door de manager bij uitklokken. Indien aangevinkt kan deze medewerker het fiatteren door de manager uitstellen bij het klokken. De knop ‘Geen manager beschikbaar’ is nu zichtbaar.
Pauze aanpassen Wanneer aangevinkt kan de medewerker bij het uitklokken aangeven of er pauze is genomen en hoeveel.
Opmerking toevoegen Geeft de medewerker de mogelijkheid om een opmerking op te voeren bij uitklokken.
Is klokmanager Indien “Is klokmanager” is aangevinkt, dan kan krijgt deze medewerker het recht om bij uitklokken de uren direct te fiatteren. Voor het fiatteren gebruikt de klokmanager een 4-cijferige pincode welke door het systeem gegenereerd wordt.
Extern klok id Dit betreft het nummer waaronder deze medewerker in externe kloksoftware bekend is. Dit wordt momenteel gebruikt t.b.v. klokken op basis van de software van Identysoft.
Alternatief kloknummer Standaard geldt het personeelsnummer als kloknummer, is het wenselijk om een afwijkend nummer aan te houden ter gemak van de medewerker, dan vul je deze hier in. Wanneer dit veld gevuld is, is alleen dit het kloknummer van de medewerker. Indien zowel het personeelsnummer als het alternatief kloknummer onbekend zijn dan kan de medewerker niet inklokken.
Pincode De pincode die in gebruik is wanneer iemand staat ingesteld als klokmanager. Maak je hier gebruik van? Klik dan op “Genereer pincode” om een pincode te genereren en te tonen in het veld “Pincode”.
Uitgeleend bij Indien een medewerker op verschillende afdelingen werkt kan je hier een tijdelijke afdeling toevoegen, dit zorgt er voor dat de medewerker tevens op die afdeling zichtbaar wordt in de urenregistratie en het rooster.