Vakantie jaaroverzicht

Dit artikel gaat over het rapport Vakantie jaaroverzicht dat medewerkers kunnen opvragen via het medewerker loket. Dit rapport is ook beschikbaar op de pagina Uren → Rapporten → Vakantie jaaroverzicht.

Het op deze pagina getoonde rapport toont per maand de actuele gegevens betreffende vakantie uren van de medewerker. Het eindsaldo van de ene maand is het beginsaldo van de volgende maand. Beginsaldi in de maand januari worden overgenomen uit het vorige jaar.

De geregistreerde uren VAK worden opgehaald uit de urenregistratie en worden getoond in de kolom Geregistreerd. Wachtdagen zijn de eerste ziektedagen welke verrekend worden met vakantie-uren, deze uren worden in de urenregistratie vastgelegd middels de activiteit WDV1.

De kolom ingrepen toont de opbouw vakantie-uren welke verstrekt worden op de pagina Uren → Collectief verstrekken. Opbouw wordt berekend op basis van het voor de medewerker ingestelde cao en de contracturen per week.

 

 

1. Afhankelijk van de werkwijze van de werkgever of wachtdagen gehanteerd worden.