Verjaringsoverzicht

Dit artikel gaat over het verjaringsoverzicht in relatie met opgebouwde vakantie uren van een werknemer.

Op de pagina verjaringsoverzicht wordt getoond wat er nog over is van de wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren na het verstrijken van de gekozen peildatum. Dit betekent dat men inzicht krijgt in het maximaal aantal verjaarbare uren op deze peildatum.

 

Pagina: Aan-Afwezigheid →  Verlof (u) →  Rapporten →  Verjaringsoverzicht

Wettelijk en bovenwettelijk

Vanaf 1 januari 2012 wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. Het wettelijke aantal vakantie-uren per jaar is 4 keer het aantal contracturen per week. Vaak hebben medewerkers ook nog recht op bovenwettelijke vakantie-uren, vaak geregeld in de arbeidsovereenkomst of in de CAO. Dus extra uren bovenop het wettelijk minimum.

Regels

In de nieuwe regeling moeten medewerkers hun wettelijke vakantie-uren binnen zes maanden na opbouwjaar opnemen. Dit houdt in dat de wettelijke vakantie-uren die op 1 januari 2012 worden toegekend al op 1 juli 2013 komen te vervallen. De bovenwettelijke vakantie-uren (de extra uren) vallen buiten de nieuwe regeling. Hiervoor geldt nog de oude verjaringstermijn van 5 jaar.

Werking binnen de software

Het overzicht bestaat uit twee delen, waarvan het bovenste deel iets zegt over de verjaring en het onderste deel laat zien hoe de opbouw van wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren tot stand komt.

Legenda

 • Peildatum: toont het verjaringsoverzicht op de geselecteerde datum
 • Eindsaldo vakantie vorig jaar: saldo vakantieuren op 31 december van het voorgaande kalenderjaar
 • Af dit jaar tot peildatum: opgenomen uren in jaar van en tot geselecteerde peildatum
 • Max. aantal geldige uren: som van alle geldige uren op de peildatum
 • Verjaarbare uren: som van alle uren waarvan de geldigheid verlopen is op de peildatum, indien hier uren staan, neem dan contact op met de werknemer.
 • Opbouw: Dit is een statisch overzicht van de opbouw en geldigheid van deze opbouw relevant voor de geselecteerde peildatum. Opnamen en ingrepen worden hier niet getoond.
 • Jaar: jaartal van opbouw
 • Wet. Vakantieuren: uren op basis van contractverplichting
 • Bovenwet. Vakantieuren: uren op basis van cao minus contractverplichting
 • Totaal: som opbouw wettelijke en bovenwettelijke uren
 • Wet. Geldig: ja of nee
 • Bovenwet. Geldig: ja of nee
 • Totaal geldig: som opbouw waarbij geldigheid is “ja”

Geldige uren

Onder geldige uren verstaan we alle uren, zowel wettelijk als bovenwettelijk die volgens bovengenoemde regels niet vervallen zijn. Wettelijke uren vervallen 6 maanden na verstrijken het kalenderjaar waarin ze opgebouwd zijn. Bovenwettelijke uren hebben een geldigheid van 5 jaar. Vakantieuren opgebouwd voor 1 januari 2012 hebben ook een vervaltermijn van 5 jaar.

Voorbeeld

Peildatum: 01-01-2020

 1. Het systeem kijkt naar het eindsaldo van de medewerker van het voorgaande jaar. Dit was in dit geval 400,95 uur.
 2. Het systeem controleert hoeveel uur er is opgenomen dit jaar t/m de peildatum. Dit was in dit geval 0,00 uur.
 3. Het systeem stelt een totaal aan maximaal aantal geldige uren op. Dit betreft maximaal 160 wettelijke uren van het jaar er voor en maximaal 40 bovenwettelijke uren van elk voorgaand jaar (3*40 = 120). Deze opbouw is ook te zien in het overzicht onder Werking binnen de software. Wat op een maximaal aantal geldige uren van 280 uit komt.
 4. Het systeem berekent Eindsaldo vakantie vorig jaarAf dit jaar tot peildatum Max. aantal geldige uren = Verjaarbare uren. Ofwel 400,95 – 0,00 – 280,00 = 120,95. De uren die nog overblijven zouden per dat moment mogen worden verjaard.

Peildatum: 01-07-2020

 1. Het systeem kijkt naar het eindsaldo van de medewerker van het voorgaande jaar. Dit was in dit geval 400,95 uur.
 2. Het systeem controleert hoeveel uur er is opgenomen dit jaar t/m de peildatum. Dit was in dit geval 128,00 uur.
 3. Het systeem stelt een totaal aan maximaal aantal geldige uren op. Dit betreft niet langer de 160 wettelijke uren van het jaar er voor omdat deze per 01-07-2020 zouden komen te vervallen. Op dit moment zijn dus maximaal alleen de 40 bovenwettelijke uren van elk voorgaand jaar (3*40 = 120) nog geldig. Wat dus op een maximaal aantal geldige uren van 120 uit komt.
 4. Het systeem berekent Eindsaldo vakantie vorig jaarAf dit jaar tot peildatum Max. aantal geldige uren = Verjaarbare uren. Ofwel 400,95 – 128,00 – 120,00 = 152,95. De uren die nog overblijven zouden per dat moment mogen worden verjaard.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen